İslam Dininin Son Peygamberi Hz. Muhammed

İslam Dininin Son Peygamberi Hz. Muhammed, Allah denemeye tabi tuttuğu insanlara kendi aralarından seçtiği bir kulu peygamber tayin etmiş ve buyruklarını onun vasıtası ile insanlara bildirmiştir.

İslam Dininin Son Peygamberi Hz. Muhammed

Paylaş

İslam Dininin Son Peygamberi Hz. Muhammed, Allah denemeye tabi tuttuğu insanlara kendi aralarından seçtiği bir kulu peygamber tayin etmiş ve buyruklarını onun vasıtası ile insanlara bildirmiştir. Peygamberler Allah ile insanlar arasında tebliğ edicidirler ve aracıdırlar. Yüce Allah dininin yasalarını bu şekilde insanlara bildirmiştir. İslam dininin son peygamberi tüm insanlığa peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed’dir. Allah, peygamber efendimizi kıyamet gününe kadar tüm insanların peygamberi olarak belirlemiştir ve dinini onunla tamamlamıştır.

İslam Dininin Son Peygamberi Hz. Muhammed

Yüce Allah Âdem peygamber ile başlayan peygamberlik makamını Hz. Muhammed ile tamamlamıştır ve son buyruklarını onunla insanlara bildirerek dinini son ve en mükemmel hale getirmiştir. İslam dininin son kitabı olan Kur’an-ı Kerim’i peygamber efendimize 23 yılda ayet ayet indirerek tamam hale getirmiştir.

İnsanların Kur’an’a inanması gerektiğini ve dininin son peygamberi olan Hz. Muhammedin son peygamber ve son önder olduğunu kabul etmelerini istemiş ve karşılığında ebedi cennet hayatı ile ödüllendirileceklerini tebliğ etmiştir.

İslam dininin son peygamberi Hz. Muhammed tüm insanlara peygamber olarak gönderildiğinden hayatın her döneminde ve çağında önder olarak kabul edilmelidir. O kıyamet gününe kadar insanların son peygamberidir. Bu sebeple bireysel yaşamda ve toplumsal yaşamda daima örnek alınmalı ve rehber kabul edilmesi gerekmektedir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed şahsında birçok müspet vasfı ve insani değerleri toplamış ve İnsanlığa tebliğ etiği İslam dininin nizamını sadelik, azim, feraset ve derin bir feragat içinde yaşamış ve örnek teşkil etmiştir.

  • O insanlığa güneş gibi ışık saçmış ve yaşayışı ile örnek olmuştur.
  • O insanlığın hata önderidir.
  • O’nu yüce Allah seçmiş ve yetiştirmiştir.
  • Tüm insanlığa örnek olacak bir yaşam sürmüştür.

Bir yetimdi, gençken bir çobandı, vefakâr bir eş ve şefkatli bir aile babası idi, dürüst bir tüccar, güven duyulan bir ortaktı, bir mütefekkirdi, insanlığı aydınlatan bir güneşti ve O tüm varlığını yüce Allah’a adamış bir mürşitti.

İnsanlığa örnek olmak için sade bir hayat yaşamış devlet başkanıydı. Tebliğ ettiği dinin toplumsal hayata yönelik uygulamalarını tam bir adillik ve başarı ile uyguladı. Eğer O böylesi bir mükemmellikte olmasa idi Allah onu peygamberi olarak tüm insanlığa elbette göndermezdi.

Hz. Muhammed (s.a.v)

Bu kutsal ve yüce göreve O layıktı ve Allah’ın son peygamberliğine ancak O mazhar olabilirdi ve oldu.

O çok büyüktür ve çok yücedir. Elbette onun büyüklüğü ve yüceliği kendisine indirilen Kur’an-ı Kerim‘den ve son peygamber olarak seçilmesinden gelir. O büyüktür ve büyük olanlardan da büyüktür. Bu güne kadar gelmiş ve bundan sonra gelecek olan büyükler O’nun yanında çok küçüktür.

Aziz peygamberimiz tarihte yerini alan ve büyük işler başaran ve tarihe mal olmuş ve tarihteki yerini almış bir önder değildir. Evet, bir beşer olarak bu hayattan göçmüş ve zaten öyle olması gerekirdi. Ancak O dün vardı, bugün de var ve yarın da olacaktır. Kıyamet günü gelip çatana kadar O hep önder olarak aramızdadır ve öyle de olacaktır.

O’nun önderliğine ve rehberliğine dünyanın geldiği şu nokta itibari ile çok daha fazla ihtiyacımız vardır. Kurtarıcı ve felaha erdirici liderliğine insanlık ziyadesi ile muhtaç durumdadır. Çünkü insanlık büyük bir bunalım ve büyük bir çöküş içindedir.

Nur suresinin 52. Ayeti konuyu gayet güzel özetlemektedir. “Kim Allah’a ve Resulüne itaat eder, saygı gösterir ve O’ndan sakınırsa kurtuluşa erecek olanlar onlardır

​Bizler müminler olarak onun izinden gitmeli ve bize tebliğ ettiği Kur’an-ı Kerim‘i çok iyi anlamalıyız.

İslam Dininin Son Peygamberi Hz. Muhammed

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir