İslam İle Bilim Çelişir Mi?

 İslam İle Bilim Çelişir Mi? Özellikle son yıllarda sıkça gündeme gelen bir soru olmasından dolayı bu konuya açıklama getirmek istedik.

Paylaş

İslam İle Bilim Çelişir Mi? Özellikle son yıllarda sıkça gündeme gelen bir soru olmasından dolayı bu konuya açıklama getirmek istedik. Öncelikle bilinmesi gerekir ki, iki şeyin çelişebilmesi için aynı ilgi alanları üzerinde hareket etmesi gerekir. Oysa din ile bilim iki farklı disiplindir ve birbirlerinin alanlarına müdahale etmezler. Farklı alanları kapsayan disiplin olduklarından çelişmeleri de söz konusu olmaz. Ama sürekli çeliştiklerine dair bir algı oluşmuş durumda ve bu algının yanlış olduğunun bilinmesi gerekir.

Bilim nasılları çözümleyen bir daldır. Din ise insanın Allah ile ilişkisini bu dünya üzerinden düzenleyen bir konudur. Bilim neden sorusunun cevabını değil nasıl sorusunun cevabını arar ve bunu çözümlemeye çalışır. Durum böyle olunca da çelişmeleri diye bir durum oluşmaz. Çünkü yolları kesişmez. Kesişmeyen şeyler de birbirlerine engel teşkil etmez. Durum bu kadar basittir aslında.

Ancak konu İslam dini olunca doğrudan bilim ile ilgilenmese bile bilimsel bir takım konulara atıflar olduğu gelişen yüzyıllarda edinilen bilimsel gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Embriyonun ana rahminde gelişme sahnesi bundan 1400 yıl önce Kur’an’ı kerimde yer alması ilginç bir durumdur. Elbette burada bir bilimsel açıklama yoktur fakat yüce Allah’ın kitabında embriyonun oluşumunu bizlere bildirmesi gerçekten ilginç bir durumdur.

Evrenin genişlemekte olduğuna dair birtakım bilgiler verilmesi de ilginçtir. Bugün bilim ortaya koymuştur ki evren gerçekten genişlemektedir. Anlaşılıyor ki Kur’an’ı Kerimde bir takım bilimsel konulara atıflar vardır ve insanın bu konularla ilgilenmesi bir açıdan desteklenmiş ve teşvik edilmiştir. Buradan bakıldığında İslam dininin bilimle çeliştiği tam aksine desteklendiği olgusu açık olarak ortaya çıkmaktadır.

İslamiyet’te Bilim Nasıldır?

İslam ve Bilim

İslam İle Bilim Çelişir Mi? İslam dini insanın çevresine bakmasını, bu dünyanın ve bu evrenin nasıl oluştuğuna dair düşünmesini ve araştırmasını önermiştir. İnsanın aklını kullanması ve tüm bu yaratılışın nasıl olduğuna dair bilgi sahibini olmasını önermiştir. Kur’an’ı Kerimde yüce Allah sürekli aklın kullanılmasını ve düşünülmesini insanlara önermiştir. Çünkü insana akıl verilmiş ve düşünmesi ve tefekkür etmesi istenmiştir.

İnsan aklında oluşan düşünceleri ve soru işaretlerini ancak bilim yolu ile cevaplayabilir ve bir olayın nasıl meydana geldiğini ancak bilim sayesinde çözümleyebilir.

Kuran’da dünyanın yuvarlak oluşuna dair atıflar vardır ancak doğrudan dünya yuvarlaktır denmemiştir. Çünkü dinin konusu bu değildir ve yüce Allah bu kitabı indirdiğinde dünyanın yuvarlak olduğunu söylemesi o dönemde yaşayan insanlar için bir şey ifade etmezdi ve belki de algılayamazlardı. Ancak insanlık ilerlemiş gelişmiş ve dünyanın yuvarlak olduğunu zaman içinde ortaya koymuştur. Kur’an’da dünyanın yuvarlaklığına dair ayetler tekrar gözden geçirildiğinde yüce Allah’ın kitabında yuvarlaklığa atıflar yaptığını ve aslında İslam dininin bilim ile çelişmediği, tam tersine bilimi destekleyen birçok unsur içerdiği çok açıktır.

Elbette Kur’an bilimsel bir kitap değildir ve içerisinde doğrudan bilimsel konulara dair bilgiler yoktur. Sadece atıflar vardır ve bilimsel konuları çağrıştıran ayetler söz konusudur.

Bilim ise araştırma, geliştirme, gözlem ve deney sonucunda bir meseleyi çözüme kavuşturma bir bilimdir. Demirin öz kütlesini Kur’an’da bulmak elbette anlamsızdır. Bilim bunu deney ve gözlem sonucunda ortaya koymuş ve kanıtlamıştır ve bilimsel bir gerçek olarak insanlığa sunmuş ve geçerli bir tabiat kanunu olarak ortaya koymuştur. Burada din ile bilimi çeliştiren her hangi bir durum yoktur. İki disiplinin bir birlerine çelişki oluşturmadıklarına dair bunun gibi yüzlerce ve binlerce örnek verilebilir.

Yazımızın tekrar başına dönüp şu cümleyi tekrar kurmakta fayda görüyoruz. İslam İle Bilim Çelişir Mi? İslam dini ile bilim çelişmez. Çünkü her ikisi de farklı farklı alanları konu alırlar ve her ikisi de farklı farklı disiplinlerdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir