İslam Kolaylaştıran Bir Dindir

İslam dini, rahmet ve merhameti sonsuz olan yüce Allah’ın insanlığa sunduğu bir dindir.

islam dini

Paylaş

İslam dini, rahmet ve merhameti sonsuz olan yüce Allah’ın insanlığa sunduğu bir dindir. İnsanın mutlu olması için yollanan bu din içinde hiçbir zorluğa ve insanın yerine getiremeyeceği zorlukta olan bir hüküm ve görev bulunmaz. İnsan yapamayacağı hiçbir şeyden sorumlu tutulmaz. İslam dininde insana kaldıramayacağı hiçbir yük yüklenmemiştir. Bu sebeple, dinimizde bulunan inanç esasları ve uygulanması gereken ameller kolaylıkla anlaşılabilir ve uygulanabilir nitelik taşırlar.

Hac suresi 78. ayette ve Bakara suresi 286. ayette bu gerçek çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Peygamber efendimiz “ben Allah’ı birleyen, kolaylık ve hoş görüye dayanan bir dün üzere gönderildim” sözü ile de bu ayetleri ve bunlara benzeyen birçok ayeti pekiştirmiştir.

Dinimizin uygulanmasını zaruri kıldığı, namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler, faiz ve zina gibi yasaklar, adalet gibi insanlık ilkeleri, ceza ve miras gibi sistemler insanlar tarafından kolaylıkla anlaşılabilir ve uygulanabilirler.

Hatta öylesine kolaylaştırıcı bir dindir ki İslam, yukarıda saydığımız ve kolaylıkla uygulanabilir olan bu ve benzeri konularda bile eğer zaruri haller oluşmuş ise kısıtlamaya gidilebileceğini hatta durum iyileşene kadar tam aksinin yapılabileceğini de belirtmiştir.

Domuz etinin yenmesinin kesinlikle yasak ve haram olduğu belirtilmesine rağmen eğer açlıktan ölüm tehlikesi durumu oluşmuş ise bu etin yenebileceğine cevaz vermiştir. Susuzluktan ölüm tehlikesi var ise alkollü içki içilebileceğini söylemiştir. Böylesi durumlar oluştuğunda mal dokunulmazlığı gibi haram olan unsurlar haramlıktan çıkarılmış ve insanı hayatta tutacak kadar bir kısma meşruluk getirilmiştir.

Yolculuk hallerinde orucun ertelenebileceği ruhsatı verilmiş, namazların birleştirilebileceği ya da kısaltılabileceği konusunda kolaylık sağlanmış ve Cuma namazına katılma yükümlülüğü kaldırılmıştır. Suyun olmadığı yerde gusül ve abdest için teyemmüm kolaylığı getirilmiştir. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere, bu tür kolaylıklar getirilerek kişinin bedenen ve zihnen zor duruma düşmesi önlenmiş ve nefsin tehlikeye girmesinin önüne geçilmesi sağlanmıştır.

İnsanların temel haklarının ve özgürlüklerinin çiğnendiği, yurtlarına tecavüz edildiği ve insanların şiddet ve baskıya alındığı gibi durumlar oluşmuş ise ya da oluşacağı ön görülüyor ise silahlı mücadele diğer bir ifade ile silahlı cihad etme farz haline getirilmiştir. Bu cihadın ruhsal açıdan bir coşku oluşturması ve motivasyonu yukarıda tutması için şehitlerin ebedi cennet yurduna gireceği Kur’an’la sabit hale getirilmiş ve cennet şehitlere müjdelenmiştir.

İnsan Kendine Ve Başkalarına Da Kolaylaştırıcı Olmalıdır

Müslüman kendisine karşı da kolaylaştırıcı olmalı ve gereksiz hallere kendisini sokmamalıdır. Gereksiz yere kendisine yük edinmemeli ve daima kolaydan yana tercihini kullanmalıdır.

İnsan üzerine farz olan namazları mutlaka kılmalı orucu tutmalıdır. Ancak sadece öğüt anlamında söylenen gece namazlarını gereğinden fazla kılmamalı ve gereğinden fazla nafile oruçları tutmamalıdır. Efendimiz daha çok ibadet yerine getirmek ve daha fazla sevap kazanmak için bu tür eylemlerde bulunan kişileri uyarmış ve her geceyi namaz kılarak ve her günü oruç tutarak geçiren kişileri İslam çizgisine aykırı davrandıkları için yermiştir. Çünkü insanın başka görevleri de vardır ve bu görevleri yerine getirmenin de bir ibadet olduğunu efendimiz söylemiştir. Mesela evlilik içi cinsel yaşamın aksatılmaması gerektiğini peygamberimiz vurgulamıştır.

İnsan, bedenine zorlayıcı davranamaz ve bedensel yapısına aykırı eylemlerde bulunamaz. Çünkü bedenin de insan üzerinde bir hakkı vardır ve ona zarar vermesi yasaklanmıştır. Cinsel hayattan çekilme ya da olması gerekenin altına çekme hem kendi bedenine zulüm ve hem de eşine zulüm demektir.

Sosyal yaşam içerisinde de kişi hayatını zora sokan eylemlerden kaçınmak durumundadır. Bir konu hakkında tercih olanağı var ise daima kolaydan yana tercih yapılmalıdır. Zaruri sebepler dışında borçlanmamayı efendimiz öğütlemiştir ve hatta yasaklamıştır. Borç insanı ruhsal olarak zorlayan ve yaşamı alt üst eden bir durumdur. Herhangi bir konuda zor ve kolay seçenek var ise ve kolay olan eğer günah içermiyor ise kolay olanın tercih edilmesini peygamberimiz buyurmuştur.

İnsanlar birbirlerine karşı da kolaylaştırıcı olmaz zorundadırlar. Eşler birbirlerine, patron işçilerine, zengin fakire, anne ve baba evlatlarına, öğretmen öğrencisine adil davranmak ve kolaylaştırıcı olmak zorundadır. Bu toplumsal düzenin korunması açısından son derece önemlidir. Çünkü zulüm karşı zulmü doğurur, etki tepkiyi doğurur ve sosyal barış zarar görür. Anne ebeveyne isyan eder, işçi patronuna başkaldırır.

İslam dini kolaylaştıran ve kolaylaştırmayı öğütleyen bir dindir. Kolaylaştırana Allah’ında kolaylaştıracağı Kur’an’da belirtilmiştir. Leyl suresinin ilk sekiz ayetinde kolaylaştırmaya çok net bir vurgu vardır. Peygamberimizin bu yönde şu sahih hadisi de bilinmelidir. “ Zorda olan birisine kolaylık gösterene Allah’ta ahirette kolaylaştırır” buyurmuştur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir