İslam ve Şiddet

İslam ve Şiddet: İslam dini şiddeti yasaklamıştır ve adaleti emretmiştir. Korku veren, güvenlik duygusunu sarsan ve zulüm yaratan şiddet İslam’a göre suçtur

İslam ve Şiddet

Paylaş

İslam ve Şiddet: İslam dini şiddeti yasaklamıştır ve adaleti emretmiştir. Korku veren, güvenlik duygusunu sarsan ve zulüm yaratan şiddet İslam’a göre suçtur. Adaletli olunmasını, zulümden kaçınılmasını emretmiş ve bunlara uymayanların azaba uğrayacağını Allah çok açık şekilde yüce kitabında bildirmiştir. Kur’an ayetleri bu konunun altını defalarca çizmiştir ve peygamberimizin uygulamaları ve hadisleri ile de bu türden davranışlar yasaklanarak adeta yasalaştırılmıştır.

İslam Penceresinden Şiddet Olgusu

Şiddet, güç sergilemenin bir karşılığıdır. Bunun mutlaka güç gerektiren bir şiddet içermesi de gerekmez. Psikolojik baskı da bir şiddet türüdür. İnsanları istemedikleri bir eyleme zorlamak bir şiddettir. Olumsuz şartlar altında çalıştırmak bir şiddettir. Emeğinin karşılığını vermemek bir zulüm ve bir şiddettir. Dolayısı ile şiddet denince akla mutlaka fiziksel güç kullanımı gelmemelidir.

Elbette dinimizin yasakladığı içinde zalimliğin ve haksızlığın olduğu şiddettir. Sadece hak eden kişiye ya da kişilere şiddet uygulayarak güveni ve adaleti tesis ettiren şiddet dinimizce meşru görülmüştür ve hatta takdis dahi edilmiştir. Çünkü burada zalime karşı kullanılan bir şiddet söz konusudur. Bu asla karıştırılmaması gereken bir konudur.

Elbette dinimizin önceliği barıştır ve barışın tesis edilmesidir. Şiddet uygulamadan barışın sağlanması temel düsturdur. Ancak eğer gerekiyorsa ve karşı taraf yaptığı eziyet, zulüm ve haksızlıktan taviz vermiyor ve eylemlerine devam ediyorsa burada mütekabiliyet devreye girer ve şiddet uygulayana aynı ölçüde karşılığı verilmelidir ve bu Allah’ın bir emridir.

Eğer bir kişi ya da gurup şiddet uygulamıyor ancak sadece düşünce bazında bir karşı eylemde ve propaganda da bulunuyor ise burada devreye girecek olan tahammüldür ve sabırdır. Çünkü ayet gayet açıktır ve orada “Allah sabredenleri sever” der. Böylesi durumlarda şiddete başvurulmaması Müslümanlara emredilmiştir. Yapılması gereken aynı argümanlarla karşı eylemde bulunmak ya da işi Allah’a havale edip konuyu kapamaktır. Taki karşı taraf fiziki şiddete kalkışana kadar. Kalkışırsa İslam çerçevesinde yapılacaklar bellidir. Kişi, grup ya da devlet sükûnete ve barışa davet edilir. Eylemlerini sonlandırması ve yaptığını tazmin etmesi istenir. Eğer buna yanaşmıyor ve eylemlerine devam ediyorsa burada elbette yapılması gereken de gayet açıktır ve Allah bu konuda da yapılması gerekenleri bizlere bildirmiştir.

İslam’da Şiddete Asla Yer Yoktur

İslam ve Şiddet konusunda Allah birçok ayetinde şiddet içermeyen karşıt görüşlere karşı asla şiddet uygulanmamasını ve düzgün yollardan onlarla mücadele edilmesini emretmiştir.

En’am süresi 8. ayet gayet açıktır ve“ Allah‘tan başkasına tapanlara sövmeyin” der. Burada yapılması gereken bu gibi insanlarla fikri ve ilmi mücadele etmektir. Mümtahine suresinin 8 ve 9. ayetleri de bu konuda çok net bilgileri ve uyarıları bize verir. Dinden dolayı savaş açmayan, yerden ve yurttan etmeyen kâfirlerle savaşılmamasını ve hatta onlara iyilik ve adaletli davranılmasını yüce Allah buyurmuştur.

Elbette Kur’an’da “cihad” kavramı vardır ve bu kavram aslında çoğu zaman yanlış anlaşılmıştır. Bu kelime ile mutlaka fiziksel ve silahlı bir savaştan bahsedilmez. Elbette fiziksel olarak savaş kavramı da buna dâhildir ama bilimsel ve fikri savaş esas cihattır. Son yıllarda üzerinde çok tartışma yaratılan bu kavram aslında anlaşılması zor bir kavram değildir. Bazı gruplar terör estirmek için bu kavrama sığınıp saldırılar düzenlemekte ve bu kavramı anlamından çıkarmaktadır. Oysa fikir, ekonomik ya da bilimsel alanda yapılan mücadele ve karşı tarafı bu yöntemlerle dize getirme asıl cihad kavramını oluşturur. Ama konumuz cihad olmadığı için bu cümlelerle şimdilik yetinelim.

Kur’an’ı kerim okunduğunda gayet iyi anlaşılacaktır ki, eğer size karşı fiziksel bir şiddet söz konusu değil ise karşı taraf ateist olmuş, kâfir olmuş ya da inancınızdan dolayı sizi en ağır sözlerle eleştiriyor dahi olsa asla fiziksel şiddet uygulanmaması gerektiği ayetlerle sabittir. İslam ve şiddet terstir. Bu durumlarda yapılması gereken sadece fikri ve ilmi mücadeledir. Karşı tarafı İslam’a davet etmektir ve güzel sözlerle yaptığının yanlışlığını söylemek ve yanlışlığını bilimsel yönden ortaya koymaktır. Yapılması gereken mücadele sadece budur. Ve ayrıca sabredilmesi ve tahammül edilmesi de Allah’ın bir emridir.

Yukarıda da belirtildiği gibi İslam dini bir barış dilidir ve haksız yere asla şiddete başvurmayı net olarak yasaklamıştır.

Hatta zalimlere bile sabır gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir