İslam’a Göre Her Gün Anneler Günüdür

Paylaş

İslam dini tüm yaratılmışlara sevgiyi ve merhameti öğütlemiştir. İslamda anne ilişkisi ve tüm yaratılanlar Allah’ın eseri olduğu için sevgi ve şefkate layıktır. Bu açıdan bakıldığın da inançlı olsun ya da olmasın tüm insanlara sevgi gösterilmelidir. Dinimiz olan İslam’da annelere gösterilecek olan sevgi ve şefkat çok daha üst düzeydedir.

Allah’a yapılacak ibadetten sonra cennet kapılarını açacak amellerden birisi de anneye gösterilen saygı ve ikramdır.

Kur’an okunduğunda yüce Allah’ın annelere çok önem verilmesi ve değerli kılınması gerektiği anlaşılacaktır. Peygamber efendimizin hadislerinde de annelere değer verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır ve efendimizin dilinde anne sevgisi adeta yücelmiştir.

Yüce Allah İsra suresi 23 ve 24. Ayetinde şöyle buyurur; “Rabbin sadece kendisine ibadet edilmesini, anne ve babaya iyilikte bulunulmasını emretti. Eğer onlardan birisi ya da ikisi senin yanında yaşlanacak olur ise öf etme, azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onlara acı ve tevazu göster ve şu şekilde dua et, Rabbim onlara sevgi ve şefkat göster. Çünkü onlar da ben çocukken şefkatle beni büyüttüler”

Öksüz olarak büyümüş yüce peygamberimiz de anne sevgisini iman ve ahlak vazifesi olarak öğretmiş ve göstermiştir. Efendimiz “yardım ve ilgiye en fazla layık olan analardır, analardır, analardır ve sonra babalardır” buyurmuştur.

Efendimiz bir sahabenin anne ve babaya yapılması gerekenleri sorması üzerine şöyle cevap vermiştir. “Annen ve baban senin cennetin ve cehennemindir” demiştir.

Anneye gösterilecek sevgi ve ilgi ebedi mutluluğun bir vesilesidir. İşte bu sebeple efendimiz müminlere şu müjdeleri vermiştir.

“Cennet annelerin ayakları altındadır”

“Annesinin ayağını öpen cennetin eşiğini öpmüş gibi olur” demiştir.

Annenin Ayağını Öpmek

Anneye duyulacak sevgi ve hürmetin ahiret hayatındaki mutluluğun sebebi olduğunu anlamayanları şu sözlerle yermiştir.

“Anne ve babasından birisi ya da ikisi yaşlılık zamanlarında yanında bulunanlar sevgi, saygı, hürmet ve şefkat göstermeyenler sürüm sürüm sürünsün” demiştir.

İslamda Annelere karşı kötü söz söyleyenler, başkaldıranlar, kap kıranlar büyük günah işlemekte olduklarını bilmelidirler.

“ Cehennemin azabına götürecek büyük günahlar; Allah’a eş koşmak, insan öldürmek ve anne ve babaya isyan etmektir” sözü efendimizin bilinen hadislerindendir.

“Yüce Allah günahlardan dilediğini bağışlar ancak anne ve babaya edilen isyanın günahını affetmez. Bu günahı işleyenlerin cezasını ölümden önce acilen verir”

Bu hadisten de anlaşılmaktadır ki bu dünya hayatında anne ve babaya karşı günah işleyenlerin cezası öbür dünyaya ertelenmez ve bir şekilde mutlaka bu dünya hayatında karşılığını bulur. Elbette bununla kalmaz ve ahirette de ayrıca cezaya çarptırılır.

Böylece anlaşılmalıdır ki, anne ve baba sevgisi büyük önem taşımaktadır. Gerekli ilgi ve şefkat göstermenin mükâfatı büyük ancak gösterilecek eziyetin, şefkatsizliğin ve hürmetsizliğinde hem bu dünyada ve hem de ahirette cezası ağırdır.

Dinimiz anneye gösterilecek sevgi ve bakımı öğütlemekle kalmamış bunu bir ibadet gibi farz bir görev olarak belirlemiştir.

Dinimiz öyle yücedir ki, evladın ölümünden sonra anne ve babaya oğlunun mirasından 1/6 oranında pay bırakmıştır. İslamda anne ilişkisi çok önemlidir.

Anneler her zaman sevgiye ve ilgiye layıktırlar ve iman sahibi bir mümin gerekli ilgi ve alakayı annesine ve de babasına göstermelidir. Kapitalist düzenin bir göstergesi olan “anneler günü” ifadesi dinimize göre yanlıştır. Bizim dinimize göre her gün anneler günüdür ve her gün anneler günü olmalıdır. Yılın bir gününe sığdırılmış bir gün dinimize göre anneler günü olamaz. Bu tür emperyalist düzenin getirdiği günleri baş tacı etmemek ve bizi dünyaya getiren annelerimizi sadece bu günlerde özel ilgiye layık görmek en hafif tabiri ile nankörlüktür.

Arayıp sormak, varsa ihtiyacını gidermek, ziyaret etmek ve sürekli ilgi ve alakayı eksik etmemek gerekir. Anne duasını almanın önemini bilelim ve anne duası almadan bu dünyadan göçüp gitmeyelim. Onların sürekli gönüllerini alalım, sevindirelim ve hediyeler alınacaksa anneler günü altında bize sunulan günde değil yılın her hangi bir gününde ve sadece bir defa değil gücümüz oranında bir den fazla günde alalım.

Elbette annelere olduğu kadar babalara da aynı ilgi ve alakayı göstermekten geri duymayalım.

Anne ve baba duası almadan bu dünyadan göçüp gitmemeyi Yüce Allah tüm müminlere nasip eylesin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir