İslam’a Göre Kader Nedir?

İslam’a Göre Kader Nedir? İslam dininde imanın şartlarından biri olan kaderin esas anlamı Allah'ın, olmuş ve olacak her şeyi bilmesidir.

İslam’a Göre Kader Nedir

Paylaş

İslam’a Göre Kader Nedir? İslam dininde imanın şartlarından biri olan kaderin esas anlamı Allah’ın, olmuş ve olacak her şeyi bilmesidir. Yüce Allah’ın, ezelden ebede kadar olmuş ve olacak bütün şeylerin yerini ve zamanını, özelliğini ve niteliğini sonsuz ilmiyle bilip takdir etmesi ve bununla birlikte sınırlaması anlamına gelmektedir. İslama göre kader ile birlikte diğer şartını gerektiren, kaderin yaşanmasını, hayata geçmesini ifade eden kavram ise kazadır.

İslam’a Göre Kader Nedir?

Kazaya Ve Kadere İman

İmanın şartlarından biri olan kaza ve kadere inanmak, hayrı ve şerri, iyiyi, kötüyü, canlı, cansız, faydalı ve fayda vermeyen ne varsa bunların hepsinin Allah’ın bilgisi dahilinde dilemesi, azameti takdiri ve yaratması ile gerçekleştiğine ve Allah’tan başka ilahın olmadığına, yaratıcının bulunmadığına inanmak demektir.

Var Olan Her Şeyin Bir Kaderi Olması

Allahü teâlâ, tüm insanları kendi özgür iradeleriyle yapacağı seçimlerin nerede, ne zaman gerçekleşeceğini, zamanla sınırlı olmayan kudretli ilmiyle bilir ve buna göre dileyip zamanı gelince kulun seçimi doğrultusunda yaratır. Bu bağlamda Allah’ın ilmi, kulun seçimine göre olup, Allah’ın sonsuz manadaki ilminin ve bilgisinin, kulun özgür iradesinde ve seçiminde zorlayıcı bir etkisi söz konusu değildir.

Kader Konusunda Kuran’da Geçen Ayet Örnekleri

Ayet: Yeryüzünde gerçekleşen ve başınıza gelen bir olay yoktur ki, biz onu yaratmadan evvel, bir kitapta (levh-i mahfuzda yazılmış) olmasın. Elbette bu Allah için kolaydır. (HADİD-22)

Ayet: Biz her şeyi kader ile (bir ölçüye göre) yarattık. (KAMER-49)

Kader konusunda bilinmesi gereken önemli bir husus da şudur: Kaderin iç yüzünü yalnızca yüce Allahü teâlâ bilebilir. Mutlak manada ve kesin bir şekilde çözümlenmesi mümkün olmayıp sadece Allah’ın takdir edeceği ilahi bir sırdır. Bununla birlikte kaza ve kadere iman etmek, imanın esaslarındandır. İnsanlar kaderi bahane haline getirip kendilerini sorumluluktan sıyıramazlar. Allahü teâlâ yarattığı her şeyi bazı sebeplere bağlamıştır. İnsanlar eğer bu sebepleri ihya ederse Allah’da bu sebeplerin sonucunu yaratır ki bu da ilahi kanun ve diğer bir deyişle kaderdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir