İslam’da Büyünün Günahı Nedir?

İslam’da Büyünün Günahı Nedir? Büyü Nedir İslam’daki Yeri ve Hükmü Nasıldır?

islamda büyü günahı nedir

Paylaş

İslam’da Büyünün Günahı Nedir? Büyü Nedir İslam’daki Yeri ve Hükmü Nasıldır?

İstediği bir amaca Allah’ın yasak kıldığı yollardan ulaşmak istemeye büyü denir. Büyü

İslam dinince yasaklanmış, zina yapmak, Allah’a bir yalan isnat etmek gibi kötü fiillerden görülüp yedi büyük günahtan biri olarak kabul edilmiştir. Büyü yapan kişilerin Kuran’ı tersten okumak, ateşe secde etmek vs. yollara başvurarak ateş ehliyle bir anlaşma yaptığına inanılır. Bu açıdan bakılınca İslam dini büyü yapanları ahiretini satmış kişiler olarak görür.

Kuran’ı Kerimde ve Hadislerde Büyü

Büyü, Kuran’ı Kerim’in birçok ayetinde adı geçen bir kavramdır. Birçok sahih hadiste de kendisine yer bulmuştur. Bakara suresinin 102. ayetindeki büyü ile ilgili önemli açıklamalar vardır. Ayete göre Hz. Süleyman’ın hükümdarlığıyla ilgili konuda şeytanın vesveselerine kapılan kişiler yanılgıya düşüp kafir olmuşlardır. Bunun nedeni insanlara sihir ve Harut Marut isimli iki meleğe indirilenleri öğretmiş olmalarıdır. Ayetin devamında bu iki meleğin sadece bir imtihan için gönderilmiş olduklarını söylemelerinden, sihri öğrenerek ahiretini satan kişilerin karı ile kocanın arasını açacak şeyleri öğrendiğinden bahsedilmiştir. Fakat bu öğrendikleriyle Allah’ın izni olmadan kimseye zarar veremeyecekleri de ayette özellikle vurgulanmıştır.

Büyü Nasıl Etki Eder ve Nasıl Bozulur?

Kuran’ı Kerim’de kendine yer bulan büyünün etki etmesinin tek şartı yukarıdaki ayete göre Allah’ın iznine bağlıdır. Dolayısıyla, İslam’a göre büyüden korunmanın en iyi yolu sağlam yolu kulluk vazifelerini yerine getirmekten, Peygamberimizin(s.a.v) büyü ve nazara karşı kendisinin bizzat okuduğu, ümmete de tavsiye ettiği dualardan Nas, Felak ve İhlas surelerini ayrı ayrı, toplamda üç kez okuyup avuçlarına üflemek, sonrasında ellerini yüzüne ve vücuduna sürmek büyüye karşı kalkan olarak görülmüştür.

Duaların ve güçlü bir imanın büyüye karşı iyi geldiğini her seferinde vurgulayan ilahiyatçılar, sahte hocalar konusunda ise insanları özellikle uyarmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir