İslam’da Haram Olan Yiyecekler ve İçecekler

İslam'da Haram Olan Yiyecekler ve İçecekler: Dinimiz olan İslam insana verilen bedenin korunmasını emretmiştir.

Haram olan yiyecek ve içecekler

Paylaş

İslam’da Haram Olan Yiyecekler ve İçecekler: Dinimiz olan İslam insana verilen bedenin korunmasını emretmiştir. İnsan hem bedeni ve hem de ruhi yapısını korumakla mükelleftir. Kendi bedeninde istediğini istediği gibi yapması yasaklanmıştır. Bu kurala uyulmaması günahı gerektirir.

Sağlığın korunması ve buna yönelik olarak beden, kıyafet ve çevre temizliği şart koşulmuştur. Bedensel temizlik denilerek hem fiziki bedenin ve hem de ruhsal bedenin korunması kastedilmiştir.

Bu sebeple bazı maddelerin hangi amaçla olursa olsun bedene alınması yasaklanmış ve haram kılınmıştır. Aşağıda bu konuda daha açıklayıcı bilgiler sunulmuştur.

Alkollü İçecekler

İslam dini alkollü içkilerin içilmesini kesin bir dille yasaklamıştır. Bu türden maddeleri haramlar sınıfına koymuştur.

İslam’da Haram Olan Yiyecekler ve İçecekler arasında ayrıca uyuşturucu etkisi olan esrar, afyon, kokain, morfin ve türevlerinin kullanılmasını da kesin olarak yasaklamıştır.

Gerek alkol içerikli sıvı içecekler ve gerekse dumanı vasıtası ile ciğerlere ve dolayısı ile tüm bedene alınan maddeler hem bedenin fiziki yapısına ve hem de ruhi yapısına zarar verirler. Kişi bu maddeler sayesinde uyuşur, iradesini kaybeder ve türlü sapkınlıklara bulaşır. Bu sebeple kesin olarak kullanılması haram kılınmıştır.

Tütün ve tütün mamullerinin içilmesi de kesin bir dille yasaklanmamasına rağmen mekruh kabul edilmiştir. Ne Kur’an’da ev ne de peygamberimizin uygulamalarında tütün ürünlerinin kullanımına dair bir yasak yoktur. Ancak gene de tütün insan bedenine zarar veren ve çeşitli hastalıklara yol açan zararlı maddeler içerdiğinden kullanılmamasının daha iyi olduğu yani mekruh olan bir üründür. Haram olmamakla birlikte tütün ürünlerinin kullanılmaması din âlimlerince tavsiye olunmuştur.

Domuz Eti

Bu hayvanın etinin yenmesi kesinlikle haramdır. Çok gariptir ki İslam dünyasında yüzde yüz olarak uyulan tek haram domuz etidir. Bu hayvanın eti asla İslam coğrafyasında tüketilmez ve böyle bir kültür de asla oluşmamıştır. Ancak haram olmasına ve son derece günah olmasına karşın alkol tüketiminde aynı özen hiçbir zaman gösterilememiş ve Müslüman olan yüz milyonlarca insan alkol içer durumdadır. Bu tezat gerçekten üzerinde durulması gereken bir konudur.

Domuz eti üzerinde türlü çeşitli iddialar ve görüşler olsa da neden haram kılındığını tam olarak bilememekteyiz ve işin doğrusunu yüce Allah bilir. O emreder bizler de yerine getiririz. Nedenini ve niçin ini sorgulamak bizim haddimize değildir.

Domuz eti üzerinde anlatılanlar sadece spekülasyondan ibarettir. Doğu ve batı toplumlarında binlerce yıldır bu hayvanın eti yenmektedir ve bu hayvanın etini yediler diye şu olay olmuştur, şu hastalık yaygındır gibi bir şey söylemek şimdilik mümkün değildir. Domuz eti yiyen batı toplumu bilimden mi geri kalmıştır, fen ve kültür alanında zayıf durumda mıdır ve domuz etinden dolayı yüz milyonlarca insan hayatını mı kaybetmiştir? Böyle bir şey elbette söz konusu değildir. Bu etin bir hastalığa sebebiyet verdiğini batı toplumu göremiyor mu?

Meselenin bu boyutunu düşünmeye gerek yoktur. Yüce Allah bize bir yasak koymuştur ve bizlerde inananlar olarak bu yasağa uymak durumundayız ve sorgulayamayız. Nedenini sadece Allah bilir. Bizim görevimiz sorgulamak değil emredileni yerine getirmektir.

Haram Olan Diğer Hayvanlar

İslam’da Haram Olan Yiyecekler ve İçecekler için Eti yenilebilir sınıfta olsalar bile hastalık ya da başka sebeplerden dolayı ölen hayvanlar ve bu hayvanların kanı kesinlikle haramdır. Ayrıca yırtıcılar tarafından öldürülen hayvanların da eti haram kılınmıştır. Maide suresinin 3. Ayeti bu konuda çok nettir ve orada haram kılınanlar net olarak belirtilmiştir.

Kur’an’ı kerimde sadece prensip olarak helal ve haramlar belirtilmiş ancak hangi hayvanların (domuz müstesna) yenebilecek ya da yenemeyecek oldukları isim isim belirtilmemiştir.

İslam âlimlerinin genel içtihadına göre yırtıcı nitelikli hayvanların da etlerinin yenmemesi gerekir. Elbette haram diyebilmek mümkün değildir. Çünkü Allah’ın haram demediğine kulların haram demesi söz konusu olamaz. Ancak Kur’an’dan ve hadislerden çıkarılan sonuçlara göre âlimler, aslan, kaplan, kedi, köpek, eşek, at, çakal, kurt, kartal, doğan ve şahin gibi yüzlerce hayvanın da yenmemesi konusunda genel bir ittifak halindedirler.

Bunların dışında mezheplerin farklı içtihatlarına göre bazı deniz ürünlerinin yenmemesi gibi durumlar da söz konusudur. Ancak elbette bunlara da haram demek mümkün değildir. Hanefi mezhebine göre su ürünlerinden olan midye, yengeç, ıstakoz ve istiridye gibi deniz hayvanlarının yenmesi de uygun bulunmamıştır. Bu türden deniz ürünlerinin yenmesinin haram olduğunu bazı âlimler söylese de bu sakıncalı bir ifadedir. Uygun görmemek, yenmemesi gerektiğini söylemek başka bir şeydir ancak haram olduğunu söylemek ise çok farklı bir şeydir. Allah’ın kesin bir dille yasaklamadığı bir şeyi insanların haram olarak nitelemesi yanlış bir tutumdur. Ayrıca Hanefi mezhebinde olup bu ürünlerin haram olmadığını yenmesinde hiçbir sakınca bulunmadığını savunan âlimler olduğunu da belirtmek gerekir. Elbette en doğrusunu yüce Allah bilir.

 İslam’a Göre İçilmesi Ve İçilmemesi Yenmesi Ve yenmemesi Gerekenler

İslam’da Haram Olan Yiyecekler ve İçecekler konusunda yenebilir olduğunu savunan âlimler Kur’an’ın ilgili ayetindeki “denizden yakalayabildikleriniz ve toplayabildikleriniz size helaldir” sözünden hareketle, balık yakalanabilen bir hayvandır ancak midye, istiridye ve benzeri deniz ürünleri kaçamadıklarından yakalanma fiili onlar için söz konusu değildir ve Allah’ın “toplayabildiğiniz” ifadesinden hareketle bu tarz kabuklu deniz hayvanlarının da yenebileceği hükmünü çıkarmışlardır. Çünkü istiridye ve midye benzeri deniz ürünleri yakalanmaz toplanırlar. Dolayısı ile bu türden ürünlere haramdır demek mümkün değildir. Dileyen yer dilemeyen yemez ve İslam dininde sadece küçücük bir ayrıntıdan ve görüş farkından ibarettir. En doğrusunu yüce Allah bilir.

Ayrıca yenmesi helal olan ürünlerin gereğinden fazla tüketilmesi de yasaklanmıştır. İsraf konusu burada devreye girmektedir ve israftan kaçınmak gerektiğine dair açık ayet söz konusudur. Ayrıca bir ürün haram olmasa bile fazla tüketilmesi hem israf açısından sakıncalıdır ve hem de beden sağlığı açısından sakıncalar doğurur.

Dolayısı ile haram olmayan ve helal kılınan gıda ürünlerinin de gereğinden fazla tüketilmemesi gerektiği açıktır ve bu hususta peygamberimizin açık ifadeleri vardır. Çok yemek yemenin bedensel açıdan sıkıntılar doğuracağı ortadadır ve son 30 yılda ülkemizde ve dünyada artış gösteren obezite gerçeği bunu ortaya koymaktadır.

Sofradan bir miktar aç kalkılması ve midenin tam doldurulmaması gerektiğine dair peygamberimizin hadisleri vardır.

Tüm bu bilgilerin ışığında, bir mümin haramlara riayet etmeli ve Allah’ın buyruklarına uymalıdır. Yüce Allah neyi emretmişse mutlaka kullarının iyiliği içindir. Biz bunu bazen anlar ve biliriz bazen de hikmetini bilemeyiz ancak O emrettiği için yerine getiririz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir