İslam’da İstişarenin Önemi

İslam'da İstişarenin Önemi: İslam dini Müslümanlar için değişmez ve değiştirilemez bir yaşam düzenidir.

İslam'da İstişare Önemi

Paylaş

İslam’da İstişarenin Önemi: İslam dini Müslümanlar için değişmez ve değiştirilemez bir yaşam düzenidir. Bu nizam Kur’an’la koyulmuştur ve peygamber efendimizin uygulamaları ile sabittir.

Kur’an ve peygamber çizgisinde yüce Allah’a itaat şarttır.

Kur’an’ın ve peygamberimizin kesin hüküm bildirmediği konularda Müslümanlar arasında istişare çok önemlidir.

Allah kul olarak insanı sınava tabi tutmaktadır. İnsan ne kadar akıllı ve tecrübeli olursa olsun kendisinden çok daha bilgili ve tecrübeli birisi v ardır. Bu nedenle insanlar arasında istişare İslam dini açısından çok önemlidir.

İnsan sınırlı zekâsı ve tecrübesi ile doğal olarak her zaman doğru kararı alamaz. İşte bunun için insanlar birbirleri ile istişare etmeli ve fikir alışverişinde bulunmalıdırlar. Bu sayede çok daha doğru kararlar alınır ve uygulanır. Bu tür istişareler dolaylı olarak cemiyet hayatını da olumlu etkiler.

Cemiyetler de istişare konusuna gerekli ehemmiyeti vermelidirler. İslam’da İstişarenin Önemi; İstişareyi kanun haline getiren toplumlar doğru karar alarak siyasi, askeri içtimai, eğitim ve öğretim gibi alanlarda isabetli kararlar alırlar. Bu da toplumun ilerlemesine ve zenginleşmesine ve de refah seviyesinin artmasına katkı sağlar.

 İSLAM’DA İSTİŞAREYE BÜYÜK ÖNEM VERİLMİŞTİR

İslam’da İstişarenin Önemi; Bilginin üstünde bilgi vardır ve bu nedenle insanlar arasında, cemiyetler ve toplumlar arasında istişare kurumunu işletmek gerekir.

Yusuf suresi 76. Ayette istişarenin altı açık olarak çizilmiş kendisinden çok daha bilgili ve tecrübeli insanların olduğu belirtilmiştir.

İşte bu sebepledir ki dinimiz birey ve toplum hayatı için çok önemli olan dayanışmayı yani istişareyi dini bir görev kılmıştır. Ali İmran suresinin 59. Ayetinde istişare edilmesi gerektiği açık olarak belirtilmiştir.

Peygamberimiz Allah’ın kesin buyruğu olmadığı ve nasıl yapılması gerektiğini bildirmediği konularda sahabe ile mutlaka istişare eder daha sonra bir karara varırdı. İstişare efendimizin hayatında çok önemli bir yer tutardı ve mutlaka etrafındakilerin fikrini alırdı.

Bazı durumlarda etrafındakilerin fikrini benimser ve kendi düşüncesinden feragat ederdi.

Bedir harbinde ordunun karargâh olarak seçtiği yeri bir sahabenin uyarısı neticesinde değiştirmiştir.

Yüce Allah’ın emrettiği ve peygamber efendimizin uyguladığı istişare makamı kendisinden sonra da uygulanmıştır. Birey ve toplum olarak bizler de istişareye gereken önemi vermek durumundayız. Allah’ın emrettiği ve efendimizin uyguladığı istişare bir ibadet niteliğindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir