İslam’da İyi Niyet Kavramı

İslam'da İyi Niyet Kavramı: Ameller iyi ve kötü diye iki kısma ayrıldığı gibi niyetler de aynı şekilde iyi ve kötü diye iki kısma ayrılır.

islam iyi niyet

Paylaş

İslam’da İyi Niyet Kavramı: Ameller iyi ve kötü diye iki kısma ayrıldığı gibi niyetler de aynı şekilde iyi ve kötü diye iki kısma ayrılır. Peygamberimizin sahih hadisinde söylediği gibi “ameller niyetlere göre değerlendirilir

Niyet, kalbin bir eyleme yönelmesi olarak tarif edilebilir. Buradan yola çıkarak iyi niyet kavramını da “ yüce Allah’ın onayladığı amelleri yapmaya yönelmek” şeklinde tarif etmek mümkündür. Allah’ın rızasını kazanmak gayesi ile yapılan bir amelin mutlaka akıl ve İslam dini süzgecinden geçirilmesi gerekir. Dinimizin onaylamadığı bir amel zaten Allah’ın rızasını kazandırmaz çünkü dindeki prensipleri ve kuralları koyan zaten kendisidir.

İlahi buyrukları iyi niyet ile yapmak şüphesiz ki bir ibadettir. Sevap kazandırır ve mükâfata erdirir.

Yüce Allah’ın rızasına yönelik zekât vermek bir aynı zamanda iyi niyetin bir sonucudur. Bir tolumda sosyal adaletin sağlanması için çalışmalar yürütmek gene bir iyi niyet göstergesidir.

Ancak aynı eylemler Allah rızası için değil de aslında toplum tarafından saygın görünmek, çıkar ve rant elde etmek ya da ilgi görmek maksadı ile yapılırsa bu günahı gerektiren bir eylemdir ve yapılanın Allah katında hiçbir değeri yoktur.

Dolayısı ile burada peygamberimizin gene aynı hadisi devreye girmelidir ve tekrar edilmelidir. Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir. Bir amelde niyet aslında şahsi bir çıkar sağlamaksa o amel iyi bir amel olmaz. Toplum nazarında iyi algılanması bir şeyi değiştirmez. Burada toplumun değil Allah’ın ne düşündüğü önemlidir. Çünkü Allah kalplerdekini en iyi bilen olduğundan o ameli gerçekleştirenin aslında ne niyetle bunu yaptığını en iyi yüce Allah bilir.

Bir diğer husus ise bir kişinin iyi niyetle bir amel gerçekleştirmek isteyp ancak bunu gerçekleştirememesidir. İslam’da İyi Niyet Kavramı: Peygamberimizin bu konuda da açık beyanı vardır ve kişinin bu niyetinin Allah katında gerçekleştirilmiş bir amel gibi değerlendirileceğini söylemektedir.

Amellerle İyi Niyet

Bazı konularda hiçbir eyleme girmemek ve hiçbir amelde bulunmamakta aslında bir amel ve bir eylemdir. Allah’ın içki içilmemesi, zina edilmemesi, kumar oynamaması gibi kesin kurallarına uymak ve bu konuda riayet göstermekte aslında bir ameldir ve sevabı büyüktür. Kişi zinadan uzak durarak, içki içmeyerek aslında bir amel gerçekleştirmiş olur ve Allah’ın bir emrini yerine getirmiş olur. Bir manada bir ibadeti yerine getirmiş demektir ve Allah katında büyük sevap kazanmış ve O’nun rızasına mazhar olmuş demektir.

Nisa suresi 31. Ayet bu konuda çok açıktır ve orada uzak durulması ve yapılmaması gereken büyük günahlardan kaçınmanın günahları örteceği ve kişiyi cennete kavuşturacağı açık olarak belirtilmiştir.

İyi niyet konusunda çok iyi anlaşılması gereken bir başka husus ise bir kişinin iyi niyetle yasaklanan bir eylemi yerine getirmesi meselesidir. Bir mümin iyi niyetli olduğunu toplumsal açıdan yatırımın önünü açıyorum diyerek faiz alamaz ya da veremez. Bir türlü evlilik nasip olmamış ama cinsel açlık çeken birisi “benim de ihtiyaçlarım var “diyerek zina yapamaz. Bu konuda sabretmesi gerekir ve göstereceği bu sabrın da büyük sevabı olduğunu bilmelidir. Evlilik nasip olmadı ise bunun mutlaka bir hikmeti olduğuna inanmalıdır. Yardımlaşma ya da iyi niyet göstergesi amacı ile zalim olan birisinin ya da bir toplumun çıkarına olacak bir eylemde bulunamaz.

İslam’da İyi Niyet Kavramı: Hakkında ilahi bir emir olmayıp haram mı yoksa helal mi olduğu konusunda din âlimlerince görüş birliği olmayan bir konunun iyi niyetle yerine getirilmesi de sevabı gerektiren bir durumdur ve onlarda bir nevi ibadet sayılırlar.

Yasaklanmış bir şeyi yapmaya niyetlenen birisi daha sonra Allah korkusu ile bu eylemi yapmaktan vazgeçerse kötü niyet beslemesinden dolayı bir günaha girmiş olmaz. Günah yazılabilmesi için eyleme geçilmesi gerekir. Çünkü kişi amel üzere sorguya tabi tutulacaktır. Amel yoksa fiil de yoktur dolayısı ile ortada bir suç ve günahta yoktur. Ancak yukarıda da arz edildiği gibi eğer birisi iyini niyetle bir amel gerçekleştirmek istediği halde eğer gerçekleştiremez ise amel yani fiil gerçekleştirilmemiş olmasına rağmen Allah yine de onu yapılmış sayar ve kişinin sevap hanesine ekler. İşte Allah böylesine yücedir ve böylesine kullarını sever. Çünkü O kullarının daima iyiliğini ister.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir