İslam’da Kadının Yeri

İslam'da Kadının Yeri neresidir? İnsanlık tarihine bakılacak olursa kadın, layık olduğu mevki ve şerefi ancak İslamla bulabilmektir.

İslamiyet'te kadın

Paylaş

İslam’da Kadının Yeri neresidir? İnsanlık tarihine bakılacak olursa kadın, layık olduğu mevki ve şerefi ancak İslamla bulabilmektir. Ayrıca İslam, kadına müstesna bir kıymet kazandırmıştır. Bunu görebilmek için de İslamiyet öncesinde ve sonrasında kadını karşılaştırmak yeterli olacaktır. İslam öncesi devirde kadın, bir insan bile sayılmayıp pazarlarda mal yerine koyulup satılırken, İslam nuruyla beraber geldikten sonra gerek “Kadın ve erkek ancak takva bakımından birbirlerinden üstün olabilirler” ve gerek de “Cennet anaların ayakları altındadır” diyerek kadını bulunduğu zelil durumdan çıkararak ona pek büyük bir şerefli makam vermiştir.

Cennet Annelerin Ayakları Altındadır

İslam’da Kadının Yeri; Müslümanlık aileye, kadın ve erkekten oluşan bir şirket gözüyle bakmaktadır. Bu şirketi oluşturan bireyleri şüphesiz sonsuz hikmet sahibi olan Allah dilediği gibi yaratmıştır. Dolayısıyla bu yaratılışları değiştirmek de fıtratı bozmak demektir. Allah, kadın ve erkeği aynı kabiliyette ve eşit yaratmamıştır. Genel olarak bakılırsa erkekler;güç, kuvvet, cesaret ve teşebbüste. İslam’da Kadının YeriKadınlar ise şevkat, merhamet, vefa ve sadakatte daha üstün yaratılmışlardır. Erkeklerin güç kuvvet bakımından daha üstün yaratılmaları hasebiyle Cenab-ı Allah, birinci derece de aile sorumluluğunu onlara yüklemiştir. Dolayısıyla da erkekler kadınların ihtiyaçlarını karşılamak, onları her türlü tehlikelerden korumakla sorumludurlar.

Bu durum Cenab-ı Hakk‘ın “Erkekler kadınlar üzerine koruyup kollayıcıdırlar. Birde erkekler kendi mallarından harcamakta(ve ailenin geçimini sağlamakta) dırlar.” (Nisa 34) ayeti kerimesinde de açıkca beyan edilmiştir. Erkeklerin bu yükümlülüklerine karşılık, bayanların erkeklere itaatleri vacip kılınmıştır. Kadınlar erkeklerin esiri olmuş sözüne karşılık islam’da kadın erkeklere nazaran daha rahat bir hayat yaşamaktadır.

Erkekler çalışıp, kadının nafakasıyla yükümlüyken kadına ise en zevkli vazife “çocuk terbiyesi” yüklenmiştir. Ayrıca kadının örtülü olması onun hürriyetine zarar vermez. Kadınların örtülü olması bütün semavi dinlerin ortak hükmüdür. Örtü onları esir yapmaz aksine onların şerefini ve iffetini korumasında yardımcı olur..

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir