İslam’da Tağut Kavramı

Tağut kavramı Kur’an’ı Kerimde çok fazla geçer ve Kur’an’a has kavramlardan birisidir.

İslam'da Tağut Kavramı

Paylaş

İslam’da Tağut Kavramı: Tağut kavramı Kur’an’ı Kerimde çok fazla geçer ve Kur’an’a has kavramlardan birisidir.

İlahlaştırılmış arzular Tağuttur.

Yüce Allah’ın buyruklarını tanımayan, İslam ile çatışan her türlü düzen ya da birey Tağuttur.

Allah’ın dışında kendisinde güç görülen kişi, eşya ya da put birer Tağuttur.

Şeytan Tağuttur.

Allah’ın şeriatı ve düzeni ile çelişen ve çatışan tüm düzen, sistem ya da gelenekler Tağuttur.

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere bir insanın mümin olabilmesi için Tağutu red etmesi gerekir. Elbette bu red ediş sadece sözle değil dünya hayatındaki amellerle de desteklenmelidir. Büyük bir nefis mücadelesi ve azim gerektirir ancak bunu kolaylaştırmanın yolu da Kur’an’a sımsıkı sarılmaktır. İman esaslarını ruhunun potasında eriten her mümin artık Tağutu öldürmüş demektir.

İslam’ın emrettiği cihat kavramı en fazla Tağuta karşı verilmesi gereken mücadeleyi içerir. Kur’an’ı Kerim’de en çok Tağuta karşı savaş açılmasına vurgu vardır.

Tağut Nedir? Kısaca

Tağutla mücadele batılı gidermek içindir

Tağutla mücadele nefsi öldürmek içindir

Tağutla mücadele adaleti sağlamak içindir

Tağutla mücadele yüce Allah’ın dinini üstün kılmak içindir

İslam’da Tağut Kavramı; Müslümanlar İslam’ı iyi öğrenip iyi temsil ederek, öğreterek, neşrederek, üstünlük ve güzelliğini anlaşılır ve güzel bir dille anlatarak Tağuta karşı mücadele edecektir. Bu müminlerin farz görevleri arasındadır. Dini anlatıp yaymak aslında İslam’ın her bireye yüklediği görevdir. Dolayısı ile her mümin İslam dini hakkında ortalama bilgiye değil çok daha fazlasına sahip olmak durumunda ve bildiklerini imanı zayıf olanlara ya da iman etmemiş olanlara fırsatını buldukça anlatmak durumundadır. Bu da Tağuta karşı bir cihattır.

Tağuta karşı mücadele vermeyenlerin mümin olarak kalması mümkün değildir.

Allah’ın dışında kendisinde güç görülen kişi, eşya ya da put birer Tağuttur.ile çatışmayan bir insan onun insanın ameli hayatına sunduğu güzel görünümlü kötülüklere yenilir ve boyun eğer. Bu sebeple gerçek bir mümin Tağutu öldürmeyi başarabilendir ve bu sayede nefsani arzularının da esiri olmayacaktır.

İslam’da Tağut Kavramı; Müslümanlar ne yazıktır ki Allah sevgisini içlerinde hissetmelerine, Allah’a boyun eğmelerine rağmen bir taraftan da Tağutla birlikte yaşamışlar ve Tağut belasını bir türlü yenememişlerdir. İşte bu sebepledir ki verilen en büyük savaş Tağuta verilen savaştır.

Bir mümin hem Allah’ı ve hem de Tağutu hayatında bir araya getirmemelidir çünkü Allah Tağutun red edilmesini kesin olarak emretmiştir.

Tağut Kavramı

Maalesef müminler bugün Allah ve Tağutu yaşamlarında bir arada tutmaya çalışmak gibi çok büyük bir günahın içindedirler.

Allah’ın hâkimiyetini kabul edenler bir taraftan faiz düzenine ayak uydurmaktalar ve böylece Tağut egemenliğine boyun eğmiş olmaktadırlar.

Zinanın, kumarın, karaborsanın, içkinin haram olduğunu kabul edip ancak bu illetlerden el çekmeyenler Tağuta boyun eğmiş olmaktadırlar.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Allah’ın getirdiği tüm emir ve yasakları kabul edip bir taraftan da bu emir ve yasakları hayatlarında uygulamayanlar aslında Tağutu dost edinenlerdir.

Yaşanılan toplum düzeni maalesef Tağutu dost edindirmektedir ve onu hâkim kılmaktadır. İnsan Tağutu hayatına sokarak İslam dinini yani Allah’ı bir kenara itmektedir. Allah’ı kabul edip O’nu bir kenara itmek mümkün müdür? Elbette mümkün değildir. Gerçek Müslüman Tağutu kenara iten değil onu öldürendir.

İslam’da Tağut Kavramı; Gerçek iman sahibi mümin Tağuta tavır koyan ve onunla mücadele edendir. Tağut insanı bir yere götürmez. Götüreceği tek yer var o da cehennemdir. İslam’ın ise götüreceği yer ise ebedi cennet yaşamıdır.

Tağutun vadettiği sadece geçici renkli bir hayattır. Oysa bu renkli hayat daha bu dünyadan göçüp gitmeden ıstırapları ve bunalımları beraberinde getirir. Ahiret hayatındaki ıstırap ise çok daha fenadır. Dolayısı ile Tağutu dost edinen hem bu dünya hayatını ve hem de ahiretini kaybetmiş demektir.

  1. atakan dedi ki:

    bu güzel bilgilendirmeniz için çok teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir