İslam’ın Ahlak Kavramı

İslam'ın Ahlak Kavramı; Yüce yaratıcımız olan Allah insanı ahlaki şuur ile yaratmış ve ahlak konusunda alçalışlara ve yükselişlere uygun şekilde var etmiştir.

İslam'da Ahlak Kavramı

Paylaş

İslam’ın Ahlak Kavramı; Yüce yaratıcımız olan Allah insanı ahlaki şuur ile yaratmış ve ahlak konusunda alçalışlara ve yükselişlere uygun şekilde var etmiştir. İnsana irade vermiş ve iradesini olumlu yönde kullanmasını istemiştir.

Dinimiz açısından dil olmak, merhametli olmak, eşitlikçi olmak, dürüst olmak, vefakâr olmak, yardımsever olmak, büyüklere saygı ve küçüklere sevgili olmak, ana ve babaya karşı gelmemek, tatlı dilli olmak, güler yüzlü olmak, tevazu sahibi olmak gibi değerleri yüce Allah övmüş ve bu değerlere sahip insanları yüceltmiştir.

Zina edeni, kumar oynayanı, yalan söyleyeni, ihanet içinde olanı, gıybet edeni, iftira atanı, kibir içinde olanı, gösteriş içinde olanı ve çirkin söz söyleyenleri hep yermiş ve alçaltılacağını söylemiştir.

İslam’ın Ahlak Kavramı; İnsan iradeli bir varlık olarak yaratılmış ve iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek vasıfta yaratılmıştır.

İnsan bunlar arasında sınava tabi tutulmuş ve tercihini hep doğru olandan yana kullanması istenmiş ve karşılığında cennet bahçeleri ile ödüllendirileceği Kur’an’da belirtilmiştir.

Yüksek ahlaki değerlere sahip olan bir mümin olmayana göre daha üstün tutulmuş ve üstün olmanın renk, dil, sınıf ve rütbeden değil yüksek ahlaki değer ve takvada olduğunu yüce Allah belirtmiştir.

Ahlakın kaynağı yaratılış düzeni ve Allah’ın değişmez ilahi yasalarıdır. İyilik ve kötülüğe eğilimli olarak yaratılan insanın gayesi Allah’a bağlanmak ve güzel ahlakla ahlaklanmak olmalıdır. İslam dininin getiriliş amacı da zaten budur.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bu konudaki hadisi malumdur ve efendimiz “ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” demiştir.

İslam’ın Ahlak Kavramı; İnsan her ne kadar akıl sahibi olarak yaratılmış olsa da tüm güzellikleri kavrayamaz, çirkinlikleri ayırt edemez. İşte bu sebepledir ki insanı yüksek ahlaki değerlere çıkaran Allah’ın dini İslam’dır.

Bir Müslüman inancının gereği olarak tek yaratıcının ve tek kudret sahibi olanın Allah olduğunu bilir. Zaten bilmez ise Müslüman olamaz. Allah bilendir, işitendir ve görendir. O’ndan hiçbir şey gizli ve saklı kalamaz. Tüm insanları huzurunda sorgulayacak ve ahlaki değerleri yüksek olanları cenneti ile ödüllendirecektir. Çünkü O ihsan edicidir ve cennetle mükâfatlandırmak O’nun İhsan sıfatının gereğidir.

İslamiyet’te Güzel Ahlak

Bir Müslümanı ahlaklı olmaya yönelten içindeki iman duygusu olduğundan ahlaki davranışı bir menfaat karşılığı yapmaz. Tek gayesi Allah’ın rızasını kazanmak ve cennete girerek sonsuz mutluluğa ermektir ve bunun için yüksek ahlaklı olmaya gayret eder.

Bir mümin ahlaklı yaşamak adına bazı kayıplara uğrayabilir, birtakım ruhsal ve fiziksel baskılara maruz kalabilir, tacizle karşılaşabilir ve bazı güzel gibi görünen şeylerden mahrum kaldığını hissedebilir. Yapması gereken irade sahibi olmak ve sabretmektir. Çünkü ahlaklı ve erdemli olmanın mükâfatı dünyada elde edeceği zevklerden ve zenginliklerden ya da menfaatlerden binlerce kat daha fazladır. Bu nedenle gerçek bir mümin ahlaki doğrulardan sapmayan ve sapmamak için mücadele verendir. Yüksek iman gücü bu konuda gereken gücü ve sabrı mutlaka verecektir.

Allah’ın koyduğu ahlak kuralları değişmez ve değiştirilemez. Onlar Allah’ın kaderi yani ölçüleridir. Bu ölçüler zamana, zemine, toplumlara ve fertlere göre değiştirilemezler. Bunu değiştirmek açıkça yüce Allah’a isyandır ve cezası cehenneme atılmaktır. Allah kendisine asi olanı affetmez ve bağışlamaz.

İslam’ın Ahlak Kavramı; Yüksek ahlaki değerlerden yoksun olan kişiler ve toplumlar sürekli bir bunalım halindedir. Böyle toplumların mutlu olduğunu söylemek imkânsızdır. Toplumda sürekli bir sevgisizlik hâkimdir. Gasp, tecavüz, insan öldürme ve yaralama, fuhuş, zina, kumar, faiz, rüşvet ve karaborsa gibi tüm yıkıcı ve alçaltıcı değerler o toplumu sarıp sarmalamıştır. Ahlaktan yoksun olan cemiyetlerin ya da toplumların varacağı yer kaçınılmaz olarak burasıdır.

Ahlaki değerleri yüksek olan bireyler ne kadar fazla ise o toplum o oranda daha sorunsuz ve dolayısı ile çok daha mutludur. Toplumların yüksek ekonomik gelire sahip olması mutlu mesut oldukları anlamına gelmez. Eğer öyle olsa idi kişi başına milli gelirin çok daha yüksek olduğu batı ülkelerinde intiharların bu denli fazla olmaması gerekirdi. Batı medeniyetinde insanlar gittikçe yalnızlaşmakta ve ahlaki açıdan bir çöküntüye doğru sürüklenmektedir. Ahlaki değerleri tükenme noktasına gelmiş topluluklara verilen ve verilecek olan cezaların ne olduğu yüce kitabımızda açıkça belirtilmiştir.

Ahlakı bütün olan müminler için ebedi mutluluk içinde yaşayacakları çok öncedenhazırlanmış güzel cennetler vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir