İslam’ın Görsel Sanatlara Bakışı (İslam ve Sanat)

İslam ve sanat arasındaki ilişki nasıldır? İslami esaslara aykırılık teşkil etmedikçe, helal olanları haram, haram olanları helalleştirmedikçe ve mümine yüklenen ilahi görevler basite indirgenmedikçe görsel sanatlarla ilgilenmenin hiçbir sakıncası yoktur ve mubah kabul edilmelidir.

İslam ve görsel sanat

Paylaş

İslam ve sanat arasındaki ilişki nasıldır? İslami esaslara aykırılık teşkil etmedikçe, helal olanları haram, haram olanları helalleştirmedikçe ve mümine yüklenen ilahi görevler basite indirgenmedikçe görsel sanatlarla ilgilenmenin hiçbir sakıncası yoktur ve mubah kabul edilmelidir.

Göze, kulağa ve en önemlisi kalbe hitap eden görsel sanatlar eğer İslam’la çelişik konuları kıymetli göstermiyorsa zararlıdır demek haksızlık olur. Hele de İslam dinini yücelten ve Allah’ın tek dini olduğunu insanlara sunan eserler meydana getiriliyorsa birey ve toplum açısından çok kıymetli bir görev yapılmış olur. Son 40 yıldır televizyonun iyice hayatımıza girdiği ve özellikle son 20 yıldır da internetin insan hayatına girdiği düşünülürse görsel iletişim artık çok önem kazanmış demektir. İslam ve sanat;  görsel sanatların her hangi bir dalı ile ilgilenen samimi bir mümin bu dallardan her hangi birisini elbette İslami değerlere hizmet eder şekilde yerine getirebilir. Bir tiyatro oyunu, bir sinema ya da televizyon filmi veya dizisi yapılmasının hiçbir sakıncası yoktur aksine kıymeti vardır. Resim sanatı da bu yönüyle İslam’a hizmet eder şekilde yürütülebilir.

İslam ve sanat için bu nedenle bu sanatlarla ilgilenmenin yasak ve günah olduğunu söylemek mümkün değildir. Elbette yazımızın başında söylediğimiz gibi İslam’a zarar vermemesi koşulu ile bunu söylüyoruz.

Ancak gelinen nokta nazarı itibara alınacak olursa, görsel sanatların tüm dalları küfrün ve inkârın egemenliğindedir. Elbette samimi olanlar ve İslam’a zarar vermeden bu sanatları icra edenler vardır ancak emin olunmalıdır ki bu sayı çok çok azdır.

Görsel sanatlar sayesinde İslam inancı zaafa uğratılmakta ve ahlaki değerler yozlaştırılıp zayıflatılmaktadır. Yüzlerce yılda oluşmuş kültür değerlerimiz kıymetsiz hale getirilmekte ve İslam’la ilgili kafalarda şüphe uyandırmaya yönelik bilerek ya da bilmeyerek faaliyetler yürütülmektedir.

Üzülerek söylemek gerekir ki bu gün gelinen noktada gerek dünya da ve gerekse ülkemizde görsel sanatlar ziyadesiyle Tağut’ların kontrolü altındadır. Prensip olarak görsel sanatlara İslam’ın bakışı olumlu olmakla birlikte bu sanatın tüm dalları ile ilgilenenler konusunda ciddi sorunlar vardır. Ve görsel sanatları İslam dinine aykırı şekilde icra etmektedirler.

İslam Sanatı

İslam Sanatı

İslam ve Sanat

Oysa görsel sanatlar İslam değerleri açısından çok olumlu kullanılabilir ve topluma İslam dini daha sıcak gösterilebilir ve kalplerde dine bağlılık duygusu aşılanabilir. İnsanların dine daha sıkı sarılmaları için görsel sanatlar pekâlâ kullanılmalıdır.

Bu açıdan dinimiz görsel sanatlara doğru yönde kullanılması koşulu ile gayet sıcak bakmaktadır.

Yüce kitabımızda yer alan dünyanın dolaşılması ve varlıklara bakılarak düşünülüp tefekkür edilmesi yönündeki mesajlar görsel sanatlar kullanılarak topluma İslami mesajlar verilebilir. Bu bazen bir film, bazen bir resim, bazen bir müzik ve bazen de bir tiyatro oyunu olabilir. Bir belgesel çekilerek İslam dinine yönelik eserler koymanın ziyadesiyle faydası vardır.

Evren ile ilgili programlar yapıp Allah’ın gökyüzüne bakmamız ve muhteşemliğini görmemiz yönündeki uyarılarına yönelik elbette belgeseller yapılabilir ve yapılmalıdır.

İslam ve sanat üzerinde bilimsel programlar yapılıp bilimin İslam dini ile çelişmediği ve tam tersine örtüştüğü yönünde programlar yapmanın ne zararı olabilir ki?

Son yıllarda bu konulara yönelik çalışmaların ve programların olmadığını söylemek haksızlık olur. Ancak çok daha sık bu tarz programlara yer verilmeli ve İslam dini çok daha fazla topluma tanıtılmalıdır. Kültürel olarak Müslüman olup dinin esas değerlerine yeterince vakıf olmayan milyonlar olduğu unutulmamalıdır.

Bu açıdan toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için görsel sanatlardan olabildiğince faydalanmak gerekir.

Bu gün itibari ile samimi Müslümanların görsel sanatlara çok daha fazla önem vermesi gerekir. Çünkü uzun zamandır görsel sanatların tüm dalları icra edilerek İslam dinine büyük zararlar verilmiştir. Aynı şekilde bu sanat dalları kullanılarak yıllardır verilen bu tahribat ve zararın kapatılması gerekir. Bu açıdan görsel sanatlar çok büyük önem arz etmektedir ve rolü büyüktür.

Görsel sanatlar kullanılarak İslam dini üzerinde yapılan tahribatlar aynı yol izlenerek onarılabilir ve bu sayede İslam’a büyük hizmet edilmiş olur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir