İslamiyet’te Kesinlikle Yasaklanan Durumlar

Paylaş

İslamiyet’te kesinlikle yasaklanan durumlar, dinimizin emrettiği ve her Müslüman’a zorunlu kıldığı temel akideler üzerinedir. Bu kapsamda Allah Kuran-ı Kerim’de açık olarak yasak olan durumları belirtmiştir ve her Müslüman bu durumlara uymakla mükelleftir. Dolayısıyla Kuran’da haram olan şeyler açık olarak belirtilmiştir. Bundan dolayı her Müslüman yasaklanan bu durumlara karşı sorumluluklarını yerine getirerek, vacip kılınan şeylere harfiyen uymalıdır.

Tüm bunlara rağmen insanoğlu nefis sahibidir ve irade bazı durumlarda vicdana ve inanca göre daha ağır basar. Bu tarz günah halleri içerisine her mümin ve Müslümanın girmesi mümkündür. En nihayetinde sınanma dünyasında olduğundan gerçek Mümin, Allah’a hamederek, kollarını açmalı ve sonsuz hidayet sahibinden şefaat ve merhamet talep ederek tövbe etmelidir.

Allah’ın haram kıldığı şeyler ile ilgili ayetler kapsamında Kuran-ı Kerim bağlamında pek çok ayet bulunuyor olmakla birlikte bu ayetler aynı zamanda bir Müslümanın nasıl bir hayat sürmesi gerektiğinden, nasıl yaşaması gerektiğine kadar bütün bir ömrün nasıl vuku bulacağını açıklar niteliktedir. Dolayısıyla rehberi Kuran olan Müslüman doğru yoldan ayrılmaz ve kur’an’da haram olan içecekler, yiyecekler, durumlar, olaylar ve benzeri her türlü olumsuz kötü nitelikten uzak durur.

Allah katında her zaman tövbe kapıları açık olduğundan Allah’ın emrettikleri karşısında aciz kalan kulların ise açık olan tövbe kapılarına başvurarak Allah’tan yardım istemeleri gerekir. İşlediği günahın farkında olmayan Müslüman bunun bilincine varmalı ya da İslamiyet’te kesinlikle yasaklanan durumlar hakkında fikir sahibi olarak bu müşterek dünyada yapıp ettiği her şeyden ne denli sorumlu olduğu hakkında kesin fikir sahibi olmalıdır.

İslam’da Yasaklar Nelerdir?

İslam’da yasaklar nelerdir? Bilineceği üzere Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de insana faydalı olan şeyleri helal kılmış ve ona zararlı olan şeyleri ise haram eylemiştir. Aynı zamanda Allah, tüm dünyayı yani bedenin yaşam alanını sınırsız sayıda iyi şey ile donatmış ve insanoğlunun bu iyi şeylere yönelim göstermesini emretmiştir. Buna karşın haram kılınan ve zararlı olan şeyler ise iyilikler karşısında son derece sınırlıdır.

Dolayısıyla Kuran’da haram olan şeyler de Allah tarafından açıkça belirtilmiştir. Son derece az sayıda olan haramlar insanın nefsi, iradesi ve şeytanın etkisi ile bazı durumlarda Müminlerin dünyevi hayatın şehvetine kapılmasına sebep olur. Neyin haram neyin günah olduğu her ne kadar açık bir şekilde belirtiliyor olsa da yine de bu tarz durumlarda kesin bir mutabakat İslam alimlerince tesis edilmemişse, haram kılınmayan şey helaldir. Peki, İslamiyet’te kesinlikle yasaklanan durumlar ve Kuran’da haram kılınan olan nelerdir?

Kuran’da Haram Olan Şeyler

Kuran’da haram olan şeyler, arasında bulunan ve çoğu zaman göz ardı edilen durumlardan bazıları şu şekildedir:  

 • Sihir, kehanet ve falcılık gibi durumların aktif olarak yapılması ve bu tarz durumlar ile menfaat elde edilmesi
 • İbadetlerde gösterişte bulunmak veya riya yapmak
 • Namaz esnasında veya ibadet sırasında fazlaca hareket etmek veya boş işler ile uğraşmak ya da ibadetten uzaklaşılacak başkaca durumların içerisine girmek
 • Kumar ve şans oyunları oynayarak emeksiz ve haksız kazanç elde etmeye çalışmak
 • Bağış, nafaka, miras ve hibe gibi durumlarda evlatlar arasında eşit davranmamak ve adil olmamak.
 • Gıybette bulunmak, haram yemek ve yalancı şahitlikte bulunarak, yalancılığa aracılık etmek
 • İdrar sıçramalarından veya benzeri kirlilik durumlarından uzak durmamak ve sakınmamak

Gibi pek çok konu günümüzde dikkat edilmiyor olduğu halde Kur’an’da haram olan şeyler kapsamındadır.

Kuran’da Müminler İçin Koyulan Yasaklar

Kuran’da Müminler için koyulan yasaklar tüm Müslümanları ilgilendirmektedir ve kişi Müslüman olduğunu söylediği andan itibaren Kuran’-ı Kerim kapsamında haram kılınan ve dolayısıyla yasaklanan tüm şeylerden uzak durmayı da taahhüt etmektedir. Buna karşın nefis, irade ya da şeytana aracılığıyla bu tarz haram kılınan durumlara yönelim yine de gösteriliyorsa bu durumda ahir hayatta bunun cezası çekilecektir.

En nihayetinde Kuran’da haram olan şeyler Allah tarafından açıkça belirtilmiştir ve her Mümin bu yasak olan şeylerden uzak durmalıdır. Yine de bun tarz yasaklara ve harama yönelim gösterildiyse belirtilmiş olduğu gibi tövbe kapıları sonsuz merhamet sahibi Allah tarafından açık tutulmaktadır ve acil olarak tövbe edilmelidir. Bunula birlikte günah sayılan ve Kuran’da açıkça belirtilmiş günahların kabul edilmemesi ise tamamen dine şirk koşmaktadır bunun cezası ahir yaşantıda ağırdır. Peki, İslamiyet’te kesinlikle yasaklanan durumlar ve Kuran’da haram kılınan olan nelerdir?

Kadına Haram Olan Şeyler

Kadına haram olan şeyler dinimiz çerçevesinde Kuran’ı Kerim kapsamında açık bir şekilde belirtilmiştir ve bu yasaklar ve haramlardan bazıları genel hatlarıyla şu şekildedir:

 • Namahrem yerlerin örtülmesi ve kapatılması
 • Yanında mahremi olmadan kadınların tek başına yolculuğa çıkması
 • Homoseksüellik ve eşcinselliğe yönelim gösterilmesi
 • Dar, kısa ve vücut hatlarını belli eden kıyafetler giymek
 • Erkek kardeş ile 7 yaşından sonra aynı yatakta yatma
 • Namahrem olan kimseler ile kapalı bir ortamda bulunmak
 • Namahrem olan erkekler ile temas kurmak ve yakın ilişki oluşturmak
 • Gıybette bulunmak veya iftira etmek
 • Kadının bir özrü olmadan kocasından boşanmak istemesi veya cinsel ilişkiyi reddetmesi

Gibi pek çok konu Kuran’da olan yasaklar kapsamında kadınlar için özenle dikkat edilmesi gereken durumlar olmakla birlikte genel olarak haram kılınan her şey aynı ölçüde erkek, kadın ayırt etmeksizin aynı koşul ve şartlar altındadır.

Erkeğe Haram Olan Şeyler

Erkeğe haram olan şeyler belirtilmiş olduğu gibi kadın veya erkek ayırt etmeden her Mümin ve Müslüman’a yasak kılınmış haram şeylerdir ve genel hatlarıyla şu şekildedir:

 • Hırsızlık, rüşvet almak ya da haksız kazanç elde etmek
 • Mahremi olmayan kadın ile ilişki kurmak
 • Sahip olduğu çocuğun kendisine ait olduğunun inkar edilmesi
 • Namahrem kadına bilinçli bir şekilde bakmak
 • Mal satışı konusunda malın ayıbını örmek ya da biliniyor olmasına karşın bu ayıbın söylenmemesi
 • Deyyusluk yapmak ve namahrem kadınla tokalaşmak veya baş başa kalmak
 • Cemaatle namaz kılınması durumunda isteyerek ve kasıtlı bir şekilde imamdan önce davranmak

Gibi temel durumlar açıkça erkekler için haram sayılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir