Kabirlerden Medet Ummak İslam Dışılıktır

Günümüzde canlı örneklerini sıkça gördüğümüz ölmüşlerin ruhları ile ilgili İslam dışı birçok uygulama vardır.

İslamiyet

Paylaş

Kabirlerden Medet Ummak İslam Dışılıktır. Günümüzde canlı örneklerini sıkça gördüğümüz ölmüşlerin ruhları ile ilgili İslam dışı birçok uygulama vardır.

Ölüleri ya da ruhlarını Allah ile insan arasında aracı haline getirmek (çok açık bir şirktir)

Yüce Allah’ın iradesinin ölüler yolu ile zuhur edeceğini düşünmek ve bu maksatla ölülerden yardım dileyerek medet ummak

Dorudan ya da dolaylı olarak ölülerin ruhlarına tapınmak

Yukarıda sıralananlar Allah’a açık olarak eş koşmaktır ve Cenab-ı Hakk’ın asla affetmeyeceği günahlardandır.

Allah kendisi dışında bir canlı ya da cansızdan medet umulmasını, tapılmasını, Allah’a ulaştıracağına yönelik aracı kılınmasını, Allah’ın dostu diye şifacı ya da şefaatçi kılınmasını ve buna yönelik tüm inanç ve uygulamaları açık şirk olarak belirlemiştir. Allah’a eş koşmak ya da aracı kabul etmek açık bir küfürdür. Unutulmamalıdır ki, Kur’an nazil olduğunda Mekke halkının büyük çoğunluğu şirke düşmüş insanlardı yani müşriklerdi. Müşrik demek bilinenin aksine Allah’a inanmayan değil, inanıp ona eş koşan ve aracılar kabul eden demektir. Mekke müşriklerinin çoğu putları ilah kabul etmemişti ancak onları Allah’la kendi aralarında aracı kabul etmişlerdi. Kabirlerden Medet Ummak için Dileklerini ve isteklerini doğrudan Allah’a yapmak yerine bu putlara iletirler ve putların da bu istekleri Allah’a ulaştıracaklarına inanırlardı.

YÜCELTİLEN ÖLÜLERDEN VE ANIT HALİNE GETİRİLEN KABİRLERDEN MEDET UMMAK İSLAM DIŞILIKTIR

Yukarıda verilen müşriklerin durumu bugün çeşitli yatır adı altında ya da buna benzer mezarlara gidip isteklerde bulunanlardan hiçbir farkı yoktur. Allah doğrudan kendisine el açıp dua edilmesini bekler ve bunun için de özel bir mekâna gerek yoktur. İnsan evinde otururken ya da yolda yürürken bile içten gelen duygularla ve samimi bir şekilde Allah’a yalvarabilir ve dua edebilir. Allah’tan istekte bulunabilir ve niyaz edebilir. Yüce Allah her an her yerdedir ve yapılan duaları duyar ve bu dualar doğrudan ona yapılmalıdır.

Kabirlerden Medet Ummak için bırakın önemli bir kişiyi ya da Allah dostu ya da sahabe diye birisinin mezarına gidip istekte bulunmayı, peygamber efendimizin mezarına gidip ve onu aracı kılarak istekte bulunmak bile açık bir şirktir. Kişi her kim olursa olsun ve hatta peygamber dahi olsa ve bu peygamber Allah’ın dininin son temsilcisi efendimiz Hz. Muhammed dahi olsa asla putlaştırılmamalı, ulûhiyet verilmemeli ve aracı kılınmamalıdır. Peygamber dahi olsa o bir beşerdir ve fanidir. Allah’ın kendisine verdiği tebliğ görevini yerine getirmiş ve kendisine verilen ömrü tamamlayarak bu fani hayattan göçüp gitmiştir. Bizim başımızın tacıdır ve son peygamberimizdir ancak o da bir insandır. Bu asla unutulmamalıdır.

Bu gün Hristiyan inanç dünyasının Hz. İsa’yı ne hale getirdikleri gayet ortadadır. Kendisi bırakın ulu bir kişi olmayı artık onun çok ötesindedir ve Allah’ın oğlu ve Allah’ın bir parçası konumuna getirilmiştir. Allah’ın bir parçası olmasından ötürü de aynı zamanda Allah kabul edilmektedir. İsa peygamber ilahlaştırılmış ve tanrılaştırılmıştır. İslam dünyasının bu gün içinde bulunduğu durum budur ve teslis inancına sahiptirler. Artık onlar için İsa peygamber bir peygamber değil tanrının ta kendisidir.

İşte yüce Allah efendimizin dahi ilahlaştırılmaması için ve Hz. İsa’nın durumuna düşmemesi için kendisinin bir fani ve sadece bir tebliğ edici olduğunu Kur’an’da birçok yerde dile getirmiştir.

Tüm bunların ışığında müminler bilmelidir ki, bir ölüden ya da bir ölünün mezarına giderek o kişinin ruhunu aracı kabul edip medet ummak, dua etmek ve istek ve dilekte bulunmak açık bir şirktir ve kişiyi dinden çıkaran büyük bir günahtır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir