Kadınlar Cuma Namazını Kılmalı Mıdır?

Kadınlar Cuma Namazını Kılmalı Mıdır? Cuma namazı cemaatle kılınması gereken bir namazdır ve bu yönü ile vakit namazlarından ayrılır.

kadın cuma namazı

Paylaş

Kadınlar Cuma Namazını Kılmalı Mıdır? Cuma namazı cemaatle kılınması gereken bir namazdır ve bu yönü ile vakit namazlarından ayrılır. Yüce Allah erkek ve kadınlara bu namazı farz kılmıştır. Bu konuda hiç tereddüt yoktur. Bunun aksini söyleyen Kur’an’dan net delil getirmek zorundadır. Böyle bir delil yoktur. Kılmamaları gerektiğini söyleyenler çok zayıf olduğu kesin olan bazı hadislere dayanarak bu görüşü savunmuşlardır ve günümüzde de durum farklı değildir. Ancak bir gerçek vardır ki, kadınların neredeyse tamamı Cuma namazını kılmazlar ve yüzyıllardır bu durum değişmemiştir. Ve maalesef bu durumun vebali de biz erkeklere aittir ve dini neredeyse erkek egemen bir din haline getirmemizden kaynaklanmıştır. Bu itirafı burada belirtmek gerekir. Her ne kadar yıllardır bu konuda yanlış yapıldığı ve kadınlarında Cuma namazı kılmaları gerektiği belirtilse de yüzyıllar içinde oluşan bu yanlış düşünce iyice topluma yerleşmiş ve bu yanlış uygulamanın kırılması da görünen o ki zaman alacağa benzemektedir.

Cuma suresinin 9. Ayetinde bu namazın hem kadına ve hem de erkeğe farz kılındığı açık olarak belirtilmiştir. Ayet orada dururken bu yanlış uygulamanın manası gerçekten yoktur ve kadınları Cuma günleri camiden uzaklaştırmak bu günün değil yüzyıllar öncesinden gelen bir yanlış uygulamadır ve bu yanlış uygulama artık toplumda kemikleşmiş durumdadır.

Hem erkek için ve hem de kadın için diğer namazlarda olduğu gibi Cuma namazına katılamamanın tek sebebi meşru mazeretlerdir. Bunun dışında kılınmayan her Cuma namazı deftere günah olarak yazılmaktadır. Elbette kadınların çok daha fazla mazeretleri olduğundan bu günlerde vakit namazlarını kılmayabilecekleri için Cuma namazını da kılmazlar. Regl dönemlerinde, gebelik sürecinde, lohusa dönemlerinde ve bunun dışındaki hastalık ya da başka geçerli mazeretleri olması halinde kadınlar Cuma namazı kılmazlar. Ancak bunların olmadığı zamanlarda Cuma namazı kendilerine erkekler gibi farzdır ve kılmalıdırlar.

Bayanlar İçin Cuma Namazı

Kadınların Cuma namazından muaf tutulduğuna dair tek bir sahih hadis yoktur. Çok çok zayıf olduğu düşünülen birkaç hadisin dışında tek bir dayanak yoktur. Hz. Ayşe’den rivayet edilen hadislerde bile bu konuda tek bir cümle yoktur. Durum böyle iken tam tersine kadınların Cuma namazı kıldığına dair birçok hadis mevcuttur. Kadınların Cuma namazına katıldıkları ancak peygamber tarafından hoş kokular sürülerek namaza gelmemeleri gerektiği uyarısında bulunduğunu belirten net bir hadis ortada durmaktadır.

Kadınlar Cuma Namazını Kılmalı Mıdır? Hz. peygamber döneminde, daha sonraki dört büyük halife döneminde kadınların Cuma namazına gelmediğine dair tek bir sahih delil ve hadis yoktur.

Tüm bunların ışığında ve Kur’an’ın ve sünnetin ruhuna uygun olarak söylemek gerekir ki, kadınların Cuma namazlarına mutlaka iştirak etmeleri gereklidir ve üzerlerine farz olan bu namazı kesinlikle eda etmeleri gerekmektedir. Ancak elbette bu mesele bu cümleyi kurmak kadar kolay bir durum değildir ve yüzyıllardır tortulaşmış yanlış fikri birkaç yılda kırmak mümkün değildir. Birçok ilahiyatçının ve Diyanet İşlerinin yayımladığı belgelerde ve fetvalarda da kadınların Cuma namazı kılmaları gerektiği anlatılmasına rağmen bugün hala Cuma namazları ülkemizde kadınlarsız eda edilmektedir.

Kadınlar Cuma Namazını Kılmalı Mıdır? Kadınların bir an önce bu namaza iştirak etmeleri ve erkeklerin de kafalarındaki bu yanlış değiştirmeleri ve yanlış bakış açısından kurtulmaları gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir