Kıyamet Suresi Bize Ne Anlatır?

Kıyamet Suresi Arapça

Paylaş

Kıyamet Suresi Bize Ne Anlatır?Büyük kıyam” anlamına gelir ve yeniden dirilişi ifade eder. Bu sure adını ilk ayetinden almaktadır. Ayrıca muhtevası itibari ile de bu adı alması çok mantıklıdır. Tüm Mushaflarda ve tefsirlerde Kıyamet suresi diye geçer.

Kıyamet suresi Mekke’de indirilen surelerdendir. Kur’an’daki Kari’a, Tarık, Beled, Murselat, Tin ve Şems sureleri ile karşılaştırmalı okunduğunda Mekke’deki boykot öncesinde indirilen surelerden olduğu açık olarak anlaşılacaktır. Efendimizin peygamberliğinin üçüncü yılı içerisinde indirildiğine dair görüşler vardır. Ancak Kadir suresinde inkârcılara yönelik keskin bir meydan okuma yoktur. Buna rağmen ünlü tüm tertiplerde Necm suresinin ardına yerleştirilmesi iniş zamanına bir kayıt düşürülmesini gerektirmektedir. Bu sebeple Kıyamet suresinin nazil oluşunu peygamberliğin 4 ya da 5. yılına yerleştirmek daha mantıklı olacaktır.

Kıyamet Suresi Türkçe Okunuşu

Kıyamet Suresi Türkçe Okunuşu

Kıyamet Suresi Mekke’de İndirilmiştir

Bu dönemde inen tüm surelerde ana tema kıyamet ve hesap günüdür ve aynı durum Kıyamet suresi için de geçerlidir.

Kur’an’daki son saat ve kıyamet konularının yer aldığı tüm sure ve ayetlerde gördüğümüz üslup Kıyamet suresinde de açık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kıyamet suresinin bir başka özelliği yemin ederek başlayan ilk sure olmasıdır. Konu kıyamettir ve surede insana hiç dolaysız hitap edilir. Çünkü sure içinde tam altı defa insan türünü ifade eden “el insan” kelimesi kullanılmıştır. Sure okunduğunda zımni olarak insana “ ey insan öldükten sonra ne olmayı düşünüyorsun” sorusu sorulur gibidir.

Kıyamet Suresi Bize Ne Anlatır? Bu surede iyinin ve kötünün farklılığından, yeniden dirilmenin amacı olan ödül ve cezadan söz edilir. İnsanın başıboş ve kendi halinde bırakılmayacağı açık olarak surede ifade edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir