Kur’an-ı Kerim için Abdest Şart mıdır?

Kur'an-ı Kerim için Abdest Şart mıdır? Abdest sadece namaz için alınır ve bunun dışında herhangi bir konu için abdest alma şartı İslam’da yoktur.

Kur'an-ı Kerim için Abdest Şart mıdır

Paylaş

Kur’an-ı Kerim için Abdest Şart mıdır? Abdest sadece namaz için alınır ve bunun dışında herhangi bir konu için abdest alma şartı İslam’da yoktur. Buradan hareketle Kur’an-ı Kerim‘e okumak için abdest alma şartının olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Ancak bir takım hadisler uydurularak Kur’an-ı Kerim’a abdestsiz dokunulamayacağı ve sayfalarının açılıp okunamayacağı gibi hükümler zaman içinde koyulmuştur.

Kur’an-ı Kerim için Abdest Şart mıdır?

Vakıa Suresinin 79. ayeti buna gerekçe gösterilerek abdestsiz Kur’an-ı Kerim’a dokunulamayacağı uzun yıllar boyunca söylenegelmiştir ve bu gün dahi birçok insan bu yönde düşünmektedir. Bu şekilde düşünen insanlar Vakıa suresinin 79. ayetinde anlatılmak istenen “Ona sadece tertemiz olanlar dokunur” ifadesi bağlamından koparılıp başka anlamlar yükleyerek insanları abdestli olarak Kur’an-ı Kerim‘e yöneltmeye çalışmışlardır. Ayette geçen “mutahhar” kelimesinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan bir anlayış bozukluğu olduğu çok açıktır. Bu kelimenin anlamı “temizlenenler” değil “temiz kabul edilenler” şeklinde anlanmalıdır. Çünkü temizlenenler kelimesinin karşılığı “mutahhir”dir. Oysa bu ayette mutahhar kelimesi söz konusudur ve onun karşılığı da temiz sayılanlar ya da temiz kabul edilenlerdir.

Ayrıca ayetin ne önünde ne de arkasında abdestle ilgili bir konudan da bahsedilmemektedir. Burada anlatılan aslında bambaşka bir konudur. Dolayısı ile bu ayeti bağlamından koparıp insanların abdestsiz olarak Kur’an-ı Kerim dokunmaması gerektiğini savunmak birçok İslam alimine göre yanlış bir görüştür.

Eğer gerçekten abdest alarak Kur’an-ı Kerim ancak dokunmak mümkün ise kadınların her ay hayızlı olduğu günler boyunca Kur’an-ı Kerim dokunmamaları gibi bir durum söz konusu olurdu ki bu son derece yanlış ve adil olmayan bir durum olarak karşımıza çıkar. Kadınların her ay belli günler sayısınca Kur’an-ı Kerim dokunmamaları gerektiği ve hayızlı dönemlerinde kirli ve temizlenmemiş olarak görüldüğü gibi bir düşünce ortaya çıkmaktadır. Bu son derece yanlış bir düşüncedir.

Kur’an-ı Kerim okumaya başlarken ya da kitap ele alınıp sayfalar açılmaya başlandığında yapılması gereken tek şey euzu besmele çekmektir. Kişi ister hayızlı olsun ister olmasın, erkek ister abdestli olsun ister olmasın Kur’an-ı Kerim dokunabilir ve sayfalarını açıp okuyabilir. Tek şart euzu besmele çekerek bu işlemi yapmasıdır. Bunun dışında abdest almak ya da bunun dışında başka bir şart yoktur. Bu tür kurallar koymak insanları Kur’an-ı Kerim yaklaştırmaz ve aksine uzaklaştırır. Bu yanlış görüşü savunanlar bilmeyerek dahi olsa bu yanlışa hizmet etmişlerdir ve maalesef bugün bile bu yanlış görüşü savunan ciddi sayıda insan vardır.

Bu sebeple Kur’an-ı Kerim ayetlerinin iyi anlaşılması ve topluma düzgün bir şekilde anlatılması gerekmektedir. Kur’an-o Kerim’de abdestin şart olup olmadığını sizler için sunduk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir