Kur’an Nasıl Okunmalıdır?

Kur'an Nasıl Okunmalıdır? Kur’an’ı kerim bize çeşitli isim ve sıfatlarla tanıtılmıştır.

Kur'an-ı Kerim Nasıl Okunmalıdır

Paylaş

Kur’an Nasıl Okunmalıdır? Kur’an’ı kerim bize çeşitli isim ve sıfatlarla tanıtılmıştır. Allah böylesini uygun görmüştür. Kur’an’ı okumak ve anlamakla ilgili Allah’ın kitabında üç kavram (tilavet, kıraat ve tertil) vardır ve aşağıda bu kavramlar ayrıntısı ile ele alınmıştır.

Tilavet

Türkçe ’ye “okumak” şeklinde tercüme edilmiştir. Lafları arka arkaya sıralamak, tekrarlamak, gereğini yapmak ve takip etmek manalarını taşır. Takip etmek manası Hud suresi 17. ayet ve Şems suresi 2. ayette geçen “tela” fiilinin kullanımında karşımıza çıkmaktadır. Şems suresinde olanı ayrıca ilginçlik arz eder. Ayın güneşi takip etmesi örnek gösterilerek Kur’an okuyan ya da Kur’an okunan kişinin de Kur’an’ı takip etmesi gerektiği vurgusu vardır. Kur’an’ı takip etmek demek, onun ilkelerini, içerdiği hükümleri, dünya ve ahiret anlayışını hayatın tam ortasına koymak ve vazgeçilmez unsurlar yapmak demektir. Bu sayede Kur’an okuyan insan aklını ve yüreğini Kur’an yörüngesine oturtacaktır. Ay güneşi takip ederken hem kendisi aydınlanır ve hem de güneşin ışığını etrafa yayar.

Kur’an-ı Kerim Nasıl Okunmalıdır? Tilavet adı verilen okuma şeklinde Kur’an’ın takip edilip prensiplerinin uygulanmasının yanında Kur’an ışığının alınıp başka inanlara yansıtılması da vardır. Elbette ışık yansıtabilmek için önce ışığı almak yani aydınlanmak gerekir. Aydınlanmayan aydınlatamaz. Allah insanın aydınlanmasının koşulunu Kur’an’la kurulacak iletişime bağlamıştır. İşte, bu sebeple tilavet etmek sadece Kur’an’ı lafzen okumak ya da tekrarlamak değil okuduğunu anlamaktır.

Kıraat

Tilavetten farklılık gösterir ve daha geniş anlam içerir. Çok daha entelektüel bir okuma biçimidir. Bu sebeple Kur’an’ı Kerim okunurken şeytandan Allah’a sığınmanın emredildiği Nahl suresi 98. Ayette tilavet yerine kıraat kelimesi kullanılmıştır. Bu önemli bir ayrıntıdır ve gözlerden kaçmamalıdır. Çünkü şeytan tilaveti değil kıraati saptırma eylemindedir. Çünkü kıraatte anlama çabası vardır ve şeytanın amacı Kur’an okuyanın aklını çelip kişinin okuduğunu anlamamasını sağlamaktır.

Tertil

Bu kelime de dilimizde “okumak” anlamını taşır. Furkan suresi 32. ayet ve Müzzemmil suresi 4. ayette geçer. Hissederek, içselleştirerek, özümseyerek, kalbinde hissederek, adeta yaşayarak ve bütünleşme halinde yavaşça okumak manasını taşır. Gayet net anlaşılmalı ki Kur’an okumak dil ile telaffuz etmeyi, daha sonra telaffuz edileni anlamayı ve en sonunda da sindirerek okumayı gerektirir.

Yapılacak şu sıralama ile konu daha net anlaşılacaktır ve üç kavram arasındaki farklılık daha da belirginleşecektir. Tilavet kavramı dilin, kıraat kavramı aklın, tertil kavramı ise gönlün okuma biçimidir. İdeal olanı bu üçünü aynı anda yapabilmektir. Kur’an’ı okuyan dili ile telaffuz edecek, aklı ile algılayıp anlayacak ve gönlü ile de yaşayıp hissedecektir. Bu üçü gerçekleştiği vakit aydınlanmış bir yürek sayesinde Kur’an ancak hayata yansıtılabilecektir.

Kur’an okuma eyleminde bu üçünün de olması gerekir. Eğer biri yok ise okuma eylemi eksik demektir. Tüm bunlar düşünüldüğünde Kur’an’ı ağır, yavaş, hissederek ve sindirerek okumak gerektiğinin neden emrolunduğu çok daha net anlaşılmaktadır.

Kur’an’la gönül ilişkisi kurabilmek için onu kalbin en derin noktalarında hissederek okumak gerekir. Yüzünden okumak denen yani yüzeysel ve sadece lafzen okuyarak ama manasını bilmeden ve düşünmeden okumak sadece Kur’an’ı seslendirmek manasına gelir. Elbette bunun da bir kıymeti vardır ancak Allah’ın istediği asla bu değildir. Kur’an seslendirilmesi için değil okunup anlaşılması için gönderilmiştir.

Kur’an-ı Kerim Nasıl Okunmalıdır?

Allah Müzzemil suresinde tertil üzere Kur’an’ın okunmasını emretmiştir. Ve bunun da gerekçesini belirtmiştir. Çünkü vahiy mesaj, içerik ve sorumluluk bakımından ağırdır. Bu sebeple sindirerek ve mesajı anlayarak okumak gerekir. O şekilde okunmalıdır ki Allah’ın ne dediği ve ne istediği anlaşılabilsin. Yine Furkan suresinde Kur’an’ın parça raca indirildiğini ve tertil üzere okunması gerektiğini yüce Allah bildirir.

Yüce Allah indirdiği bu kitabın yukarıda açıklanan şekilde okunmasını istemiştir. Çünkü onu anlaşışsın diye göndermiştir. Eğer isteseydi bu kitabı her bireyin aklına ve gönlüne tek seferde koyardı ve her mümin de Allah’ın ne dediğini otomatik olarak anlamış olurdu. Ancak yüce Allah insanın hür iradesini kullanarak ve isteyerek Kur’an’ı okumasını arzulamıştır. Kulunun okuduğunu da anlamasını ve okuduğunu hayatına yansıtmasını istemiştir.

Kur’an-ı Kerim Nasıl Okunmalıdır? Kur’an’ı Kerim yaratıcı olan Allah’ın istediği şekli ile okunursa hayat daha da diri hale gelecektir. Ölmüş olan manevi dünyalar can suyu bulacak ve hayata dönecektir. Bu sayede kul yaratana duyduğu saygıdan dolayı boyun bükecek ve O’nun büyüklüğü ve yüceliği karşısında kendisinin ne kadar küçük ve muhtaç olduğunu anlayacak ve her okuduğu ayette adeta bunu itiraf etmiş olacaktır.

Kur’an-ı Kerim Nasıl Okunmalıdır? Kur’an’ı Kerim okudum denen değil okuyorum denen kitap olmalı ve sürekli okunmalı, devamlı okunmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir