Kur’an’da Ahiret İnancı

Kur’an’da Ahiret İnancı Ve Ahiret Hayatı nasıldır? sizler için derledik. Bir mümin için gerçek olan bu günün varlığına inanmaktır.

İslamiyet'te Ahiret İnancı

Paylaş

Kur’an’da Ahiret İnancı Ve Ahiret Hayatı nasıldır? sizler için derledik. Bir mümin için gerçek olan bu günün varlığına inanmaktır.

İslam itikadında temel iman esaslarından birisi de Ahirete yani ahiret gününe inanmaktır. Kişinin inançlarına ve amellerine göre bu süre mutluluk içerisinde cennette ya da büyük bir azap içerisinde cehennemde geçecektir. Ya da belli bir süre cehennemde azap çekip arındıktan sonra ebedi mutluluk yurdu olan cennet hayatının sürdürüleceği yerdir. Ahiret inancı işte bunları içerir ve bunlara inanmak temel iman esaslarındandır.

Bir mümin bu güne inanmak zorundadır. Bu günün çok yakın olduğunu idrak etmelidir, bu günün korkusu ile ürpermelidir, bu günün saadetine arzu duymalıdır ve ancak bu şekilde dünya hayatını anlamlaştırmış olur. Aksi halde kişi yaşam aşkı ile dolu ve gayesi olan bir yaşam süremez, iradesini ve imkânlarını faziletli bir yaşama yöneltemez. İşte bu sebeple ahiret gününe iman konusu Kur’an’da defalarca yer almıştır ve insanlar ahirete iman konusunda birçok ayette uyarılmıştır. Mutlak adalet günü olan bu günün çok yakın olduğunu ve o gün iyilik ve kötülük hesabının en küçük zerresine kadar görüleceğini insanlara bildirmiştir. İlahi mahkemenin ahirette tecelli edeceği ve o günün dehşeti tüm ayrıntıları ile kitabımızda açıklanmıştır. Cennetin nimetleri ve cehennemin azapları net olarak tasvir edilmiştir. Elbette bu ayetlerde anlatılanlar tasvirlerdir ve insanların anlaması için benzetmeler yapılmıştır. Oradaki gerçekliğin nasıl olduğunu, cennet ve cehennemin nasıl bir yer olduğunu bilmemiz mümkün değildir. Hesap görme işinin nasıl olacağını ve bunun gibi birçok ayrıntının nasıl gerçekleştirileceğini elbette Allah bilmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de Ahiret İnancı Nasıl Anlatılmaktadır?

Kur’an-ı Kerim’de Ahiret İnancı Nasıl Anlatılmaktadır?

Kur’an’da Ahiret Hayatı Nasıl Anlatılmaktadır?

Ahiret gününün ilk safhası var olan kâinat nizamının yok olması ya da bozulmasıdır. Daha sonra tüm insanların kabirlerinden korku ve dehşet içinde kalkacaklarını kitabımız Kur’an çok detaylı biçimde açıklamıştır. Daha sonra tüm insanların Allah’ın huzurunda nasıl ve ne şekilde hesaba çekileceği konusu da ayrıntılı şekilde bizlere bildirilmiştir. Ve bunun gibi ahirette gerçekleşecek birçok hadise ayrıntıları ile insanlara anlatılmış ve bu güne inanmaları insanlardan istenmiştir.

Kur’an’da Ahiret İnancı; bir insan ahiret hayatına inanmadan Müslümanım diyemez. İslamın temel iman esaslarından birisi olan ahiret gününe iman etmek şarttır. Ahiret hayatına inanmamak demek bir anlamda bu yaşamın sadece dünya hayatı ile sınırlı olduğuna inanmak anlamına gelir ki bu da dünya hayatını anlamsızlaştırılır. Diğer bir ifade ile bu dünyada yapılanın sadece burada kalacağı anlamına gelir. Yapılanın yapanın yanına kar olduğu, tüm haksızlıkların hesapsız kaldığı ve adil olmayan bir düzenin var olması manasına gelir. Dünyanın dört bir tarafında kimsenin bilmediği ama sadece yapanın bildiği binlerce suç işlenmekte ve haksızlıklar yapılmaktadır. Bizlerin bilemediği ve bu eyleme maruz kalanın mağdur olduğu bu kötülüklerin, haksızlığa uğrayan bu kişinin hakkının görülmesi ve yapan kişiden bunun hesabının sorulması gerekir. İşte ahiret günü böylesi suç işleyenlerin de hesabının görüleceği, güzlü kalmış tüm kötülüklerin açığa çıkacağı ve hak ettiği cezanın verileceği bir yerdir.

İslam’da Ahiret İnancı

Karanlık bir gecede, kimsenin gelip geçmediği bir sokakta birisi tarafından tecavüze uğrayan ya da öldürülen ve asla maktulünün bulunmadığı bir eylemin hesabı bu dünyada görülemeyebilir. Ancak ahiret hayatı hiçbir eylemin saklı kalmadığı ve yapılan en küçük iyilik ya da kötülüğün tüm insanlara sunulacağı ve izlettirileceği yerdir ve orası hesapların mutlak görüleceği yerdir. İşte böylesine gizli saklı kalmış kötülüklerin görülmesi sebebi ile orası adaletin sağlandığı ve haklının haksıza karşı hesabının görüldüğü yerdir. İşte bu sebeple ahiret gününe iman şarttır ve İslam’ın temel inanç esaslarından birisidir.

Yukarıda da belirtildiği gibi yüce Allah kitabında (Kur’an’da Ahiret İnancı) bu güne karşı insanları uyarmış ve o günün çok yakın olduğunu insanlara bildirmiştir. Bir başka ifade ile o gün gelmeden insanların iman etmnesini ve bu hayatı Kur’an mümini olarak yaşamalarını istemiştir. Çünkü Allah’ın adaleti mutlaka tecelli edecektir ve bu hesabın görüleceği yer ahirettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir