Kur’an’ı Kerim Müfesser Ve Müfessirdir

Kur’an’ı Kerim Müfesser Ve Müfessirdir. Kur’an ayetlerinin birbirinin tefsiri olma gibi bir özelliği vardır.

Kur'an-ı Kerim

Paylaş

Kur’an’ı Kerim Müfesser Ve Müfessirdir. Kur’an ayetlerinin birbirinin tefsiri olma gibi bir özelliği vardır. Bir ayette az ve öz ya da çok kısa geçen bir konu başka bir ayette geniş olarak açıklanmıştır. Kur’an konuları eşi ve zıddıyla ele alır ve bu bakımdan “mesani” bir kitaptır. Fakat ayetlerin birbirlerine benzemesi ve benzeşmesi bakımından da “müteşabih” bir kitaptır. Bu iki kavram birçok tefsirci tarafından farklı biçimde yorumlanıyor olsa da Kur’an’ın doğru şekilde anlaşılması bakımından bu anlamları da içerdiği konusunda bizim hiçbir şüphemiz yoktur.

İşte bu açıdan Kur’an yalnızca açıklanan, yorumlanan ya da izah edilen yani “müfesser” bir kitap değildir. Açıklayan ve izah edici olma özelliği bakımından da aynı zamanda “müfessir” bir kitaptır. Bu sebeple Allah’ın kitabı “mübin” bir kitaptır. Mübin kelimesinin anlamlarından birisi de “açıklayıcı” demek oluşudur. Kur’an’ı Kerimin açıklayıcı bir kitap oluşunun en önemli delili kendi kendisini açıklama özelliğine sahip oluşudur. Bir müfessire düşen görev ise hangi ayeti hangi ayetin açıkladığını bulmak ve bunu toplumla paylaşmaktır.

Bu konuya iki örnek vermek isteriz. Fatiha suresinin bir ayeti sadece üç kelimeden oluşur. “Maliki yevmi’d din” ayeti İnfitar suresinde üç müstakil ayet halini almaktadır. Gene Fatiha suresindeki iki kelimelik “en’amte aleyhim” ayeti Nisa suresi 69. ayette uzun bir detaya dönüşmüştür. Bu şekilde Kur’an’da birçok örnek bulmak mümkündür.

Müfesser ve Müfessir Anlamı

Müfessirlerin bu yönde çalışma yapmaları ve Kur’an’ın kendi kendisini açıkladığı bu türden ayetleri açığa çıkarıp Kur’an’ı daha detaylı açıklamaya çalışmak ve sonuçlarını insanlarla paylaşmak zorunlulukları vardır.

Kur’an her okunuşunda insana adeta yeni kapılar açmakta ve bir önceki okıunuşta fark edilmeyen bir detay bir sonraki okunuşta fark edilebilmektedir. Bu sebeple Kur’an sürekli ve mütemadiyen okunması gereken bir kitap olma özelliğindedir. İşte bu yüzden Kur’an’ı Kerim Müfesser Ve Müfessirdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir