Kur’an’ı Kerimin İnsanlığa Anlattıkları

Kur’an’ı Kerimin İnsanlığa Anlattıkları nelerdir? Kur'an ve insan ilişkisini bu makalemizde inceleyeceğiz.

Kur'an-ı Kerim ve İnsanlık

Paylaş

Kur’an’ı Kerimin İnsanlığa Anlattıkları nelerdir? Kur’an ve insan ilişkisini bu makalemizde inceleyeceğiz.

Kur’an insanlara Allah hakkında, evren hakkında, insanlık hakkında, hayat düzeni hakkında ve daha birçok konu hakkında bilgi verir, insanları geçmiş ve özellikle geleceğe dair uyarır. Allah’ın dininin son kitabı olan Kur’an hakkında aşağıda bilgileri bulabilirsiniz.

Allah’ı Bize Tanıtır

Yüce kitabımız Kur’an Allah’ı bize yüzün üzerinde sıfatla tanıtır. Allah birdir ve varlığını hiçbir şeye borçlu olmayan ve varlığını kendinden alandır. Doğmamış doğurmamıştır. En ufak tanecikten bütün galaksilere kadar tüm varlığı yaratandır ver halen de yaratmaya devam edendir. Yarattığı hiçbir şey ona benzemez. Dilediği şeyi dilediği an yaratma kudretine sahiptir. Canlı ve cansız olan tüm yaratılmışlar varlıklarını ona borçludur. Canlı ve cansız her şey üzerinde egemenlik sahibidir.

İnsanı Bize Tanıtır

Allah’ın emir ve yasaklarına uyması, kendisinden yapması istenen ibadetleri yerine getirmesi ve dünya hayatını en güzel şekilde yaşaması için mükemmel şekilde yaratılmıştır. Yerküredeki tüm varlıklar insan için var edilmiştir. Güneş ve ay ve hatta yıldızlar insan yaşamı için var edilmiştir. İrade gücüne sahiptir ve kendisine yapması ve yapmaması emredilen ilahi buyrukları yapıp yapmama konusunda özgür bırakılmıştır. Ölümlüdür ve öldüğü andan itibaren kabir hayatı denen bir hayatın içine girecek ve ardından ahiret yaşamına muhatap olacaktır. Kur’an’ı Kerimin İnsanlığa Anlattıkları için Ahirette sorgudan geçirilecek ve amelleri doğrultusunda ya ebedi cennet hayatına ya da ebedi cehennem azabına gönderilecektir diyebiliriz.

Dinimizde insanlık ilişkisi

Dinimizde insanlık ilişkisi

Evreni Bize Tanıtır

Kur’an’ı Kerimin İnsanlığa Anlattıkları başında şüphesiz üzerinde yaşadığımız yer küreyi ve gözümüzün gördüğü ve göremediği tüm evren hakkında bize çarpıcı bilgiler verir ve bunlar üzerinde düşünülmesini ister. Tüm bunların bir hiçlikten var edildiğini, kıyamet günü geldiğinde evrendeki tüm düzenin yıkılacağını ve başka bir hal alacağını insanlara bildirir. İnsan aklının algılayabildiği fiziki evrenin dışında cennet ve cehennem denen başka bir âlem olduğunu ve hâlihazırda bu âlemlerin yaratılmış olarak bekletildiği ve cennete ve cehenneme girecekleri beklediği bildirmektedir.

İnsanlık Tarihini Örneklerle Anlatır

İnsanlara Allah’ın emir ve buyruklarını anlatması ve onları tek yaratıcıya yönlendirmesi için insanlığın önderleri olan bazı peygamberleri bize tanıtır. Peygamberlerin şahsında insanlık tarihini özetleyerek anlatır. Zalimliğe yönelen birçok hükümdarın ve toplulukların helak edildiğini örnekleri ile anlatır.

Erdemli Ve Adil Olan Bir Yaşam Sunar

Sömürü düzeni üzerine kurulu bir yaşamı men eden ve adil, eşitlikçi ve temel hak ve özgürlüklerin yer aldığı bir yaşamı vaat eder.

Allah yarattığı tüm varlıklar üzerinde hak sahibidir ve onların üzerinde egemenliğe sahiptir. Hangi renk, dil ve dine sahip olurlarsa olsunlar insanlar hür ve özgür olmalıdır ve asla birbirlerine karşı üstünlükleri yoktur. Allah katında üstünlük sadece inançtadır ve erdemli bir yaşamı sürdürmekdedir.

Yüce yaratıcıya açıkça isyan ve insanın hak ve özgürlüklerine açıkça müdahale eylemlerinin haricinde hiçbir özgürlük kısıtlanamaz ya da askıya alınamaz. Din ve vicdan hürriyetine karışılamaz, can ve mala dokunulamaz ve el koyulamaz, eğitim ve öğretim elinden alınamaz ve bu haklar insanlığa var edildiği günden itibaren verilmiş ilahi haklardır ve bu hakların korunması gerekir.

Bir görev mutlaka layık olana verilmelidir. Aynı inançtan ve aynı renkten olunmasa bile eğer bir görev hak edilmişse mutlaka o görevi hak edene ve layıkı ile yapabilecek olana vermek gerekir.

Canlı ya da cansız olan tüm varlığa sevgi ve şefkat gösterilmelidir ve her şeyin Allah tarafından yaratıldığı bilinci ile tüm canlılara ve tüm tabiata o bilinçle yaklaşmak gerekir. Hayvanlara ve hatta ağaç gibi oksijen kaynağımız olan yeşilliklere eziyet etmemek gerekir.

Kur’an’ı Kerimin İnsanlığa Anlattıkları için İnsanlar için bir yol gösterici rehber özelliği taşıyan Kur’an hayatın tam ortasına koyulmak zorundadır. Onu daha iyi anlamak ve kavramak için sürekli okumak gerekir. Okunabiliyorsa orijinalinden okumalı ve anlamalıdır. Eğer bu yapılamıyorsa mutlaka çeşitli mealler karşılaştırmalı olarak okunmalıdır. Sanıldığı gibi mealler arasında birtakım yoruma açık ayetler dışında hiçbir ihtilaf yoktur. Bunlar sadece yorum ve anlayış farkından kaynaklanan meselelerdir ve Kur’an’ın özüne hiçbir halel getirmez. Ama gene da farklı farklı mealler okunması çok daha iyi olacaktır. Ve unutulmamalıdır ki, Kur’an bir defa okunup bırakılacak bir kitap değildir. Sürekli okunması ve anlamaya çalışılması gereken yüce bir kitaptır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir