Kutsal Ruh Nedir?

Kutsal Ruh Nedir? Hristiyanlık dininin üç temel yapıtaşından biri olan Kutsal Ruh terimiyle ilgili bazı yanlışa anlamalar mevcuttur

Kutsal Ruh Nedir

Paylaş

Kutsal Ruh Nedir? Hristiyanlık dininin üç temel yapıtaşından biri olan Kutsal Ruh terimiyle ilgili bazı yanlışa anlamalar mevcuttur. Birlikte, İsevilik yani Hristiyanlık dininde baba, oğul ve kutsal ruh olarak ifade edilen bu üçlemenin diğer manasıyla teslis inancında yer alan Kutsal Ruh ’un ne anlama geldiği ve ne ifade ettiği hakkındaki bilgileri şöyle açıklayabiliriz.

Yunanca ruh anlamına gelen sözcük, Yeni Ahitte 400 kez kullanılmış ve Eski Ahitte de 3 kez Kutsal Ruh anlamıyla birlikte kullanılmıştır.

KUTSAL RUH HAKKINDA

Hristiyan inancının bakış açısına ve belirttiğine göre Kutsal Ruh ifadesi; Tanrı’nın yansıması ya da Tanrı’nın kendisi olarak tanımlanır. Kısacası Kutsal Ruh, Tanrı’nın insanda tezahürü ve varlığını hissettirmesidir. Yine İseviliğe göre; insanın kendi içinde Tanrı’yla konuşması, onu kendinde hissetmesi, iman etmesi ve inancına sıkı sıkıya bağlı olması, kendi kibrini yenip, gücün yalnızca Tanrı’ya ait olduğunu idrak etmesi de Kutsal Ruh’un temsilidir.

Hristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil’de geçen ayetler Kutsal Ruh’u, Tanrı’nın Ruhu olarak tanımlar. Tanrı kendi ruhunu ya da tezahürünü İseviliği kabul edip İsa’ya inananlara göndererek, onlara merhamet eder ve tövbelerini kabul eder. İnsanlar varlığını kabul edip görmedikleri Tanrı’yı böylece kendi içlerinde hissetmiş ve Tanrı’nın Ruhundan güç almış olurlar. Hristiyanlık dininin kutsal kitabı, Kutsal Ruh’un ilahi bir güç, ilahi bir akıl ve irade yapısı olduğunu da tanımlar.

İSLAM’DA KUTSAL RUH KAVRAMI

İslamiyet’te Kutsal Ruh Nedir? İslam Dininin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’de ve İslam Peygamberinin hadis-i şeriflerinde geçen Ruh’ul Kudüs kavramının ise Kutsal Ruh olduğu iddia edilir. Buna binaen İslam Dinin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in tercüme ve tefsirlerinde Ruh’ul Kudüs ifadesinin Cebrail (a.s.) isimli vahiy yani haber getiren elçi melek olduğundan bahsedilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir