Malikilik Mezhebi Nedir?

Malikilik yada bugünkü adıyla Malikilik Mezhebi, simini kurucusu olan İmam Malik'ten almış bir islam dini fıkıh mezheb türüdür.

İslam'da Maliklik Mezhebi

Paylaş

Malikilik Mezhebi Nedir? adını nereden almaktadır?

Malikilik yada bugünkü adıyla Malikilik Mezhebi, simini kurucusu olan İmam Malik‘ten almış bir İslam dini fıkıh mezheb türüdür. Daha çok Arap ülkelerinde mensubu bulunan Malikilik mezhebi bazı özellikleri sayesinde diğer islam mezheplerinden ayrılmaktadır.

Maliki Mezhebı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Büyük islam alimlerinden biri olan İmam-ı Malik tarafından kendi usulü üzere meydana getirdiği şer-i delillerden ve çıkarmış olduğu hükümlere dayalık olarak kurulmuş olan Malikilik mezhebi başlıca özelliği ise, ehl-i sünnet itibakatında yer alan müslümanlardan tüm ibadetlerini bu mezhebe göre uygun bir biçimde yerine getirmesine ise Maliki adı verilmektedir. Dolaysıyla ehl-i sünnete bağlı olarak dört büyük fıkıh mezhepten biri olan Malikilik mezhebi doğrudan İmam Malik’ın içtihadları doğrultusunda ve İmam Malik’in talebeleri tarafından dile getirilen hadis ve görüşlerin toplanarak bir sistem haline dönüştürülmesi ve bu durum sonucunda ise, Malikilik mezhebinde yer almasını sağladığı bir mezheptir.

Malikilik Mezhebinde Temel Fıkhi Konular İse Şu Şekildedir;

Hadislerin yanı sıra maslahatı, istihsanı ve istıshabı gibi farklı türden fıkhi meseleleri de ele alan Malikilik mezhebi bu bakımdan geniş kapsamlı fıkhi konuları ele alan mezhepler arasında yer almaktadır. En önemli eserinin Sahnun’un el-Müdevvene i isimli eser olan Malikilik mezhebi islam çerçevesi altında fıkhi meseleleri çözümlemede pratik bir görüşe sahip olmuştur.

Malikilik Mezhebi En Fazla Hangi Ülkelerde Yaygın Olmaktadır?

Tarihten günümüze kadar varlığını devam ettiren islami fıkıh mezhepleri arasında yer alan Malikilik mezhebi günümüz dünyasında en fazla Fas, Cezayir, Tunus, Sudan gibi Afrika ülkelerinde yaygın bir hale dönüşmüştür. Dolaysıyla da bu Arap ülkelerinde yaşayan müslümanların büyük bir kısmının Malikilik mezhebi mensubu olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan, Malikilik mezhebinin daha çok Berberiler’in yaşamlarını devam ettirdiği bölgelerde ve Afrika bölgesinde yaygın olduğunu belirtmekte fayda görmekteyiz.

Malikilik Mezhebini Diğer Mezheplerden Ayıran Bazı Hükümler İse Şunlardır;

  • Müsta’mel su temiz sayılmakta ve temizleyici olarak benimsenmektedir.
  • Abdest alırken ovma ve muvalat farzdır ve baş kısmının tamamı mest edilmelidir.
  • Kan ve benzeri durumların bedenden dışarı atılması abdesti bozmamakta, ancak şüphe duyulması durumunda abdestin bozulmasına neden olmakta ve bu sebeple de abdestin yenilenmesi gerekmektedir.
  • Özrü bulunan bir kimsenin her farz namazı için abdest alması, vacip değil, mestehaptır.
  • Mesh sürecinin herhangi bir sınırı bulunmamaktadır.
  • 3 kerahet vaktinde farz ve kaza namazları mekruh olması söz konusu olmamaktadır.
  • Erkekler için diz kapağının üst kısmı avret bölgesi sayılmamaktadır.
  • Cehri namazlarda cemaatin Fatiha suresi okuması söz konusu olmamaktadır.
  • Fatiha suresinden ve Zammı sureden önce besmele çekilmemektedir.

Daha birçok fıkhı konularda diğer mezheplerden farklılıklar teşkil edebilen Malikilik mezhebi bu bakımdan farklı görüşe sahip olan mezheplerden olarak da kabul görebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir