MALİKÜL MÜLK

EZ-ZAHİR

Paylaş

MALİKÜL MÜLK Manası Ne Demektir?

O mülkün ebedi sahibidir.

O mülkü üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunur.

O dilediğinde alır ve dilediğine verir.

O’nun mülkünde hiçbir ortağı yoktur.

Bütün varlık O’nun emrindedir.

O’nun mülkü üzerindeki hikmet ve hâkimiyetine kimse karışamaz.

Cenab-ı Hak Kur’an’ı Kerimde şöyle buyurur; “ De ki: Mülkün gerçek sahibi Allah’ım, sen dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğine mülk verirsin (Ali İmran suresi 25. Ayet)

“ Mutlak hâkim olan Allah çok yücedir ve O’ndan başka ilah yoktur, O yüce arşın tek sahibidir” (Müminun suresi 116. Ayet)

Allah mülkün tek sahibidir ve tek hâkimidir.

Canlı ve cansız tüm yaratılmışlar O’nun mülküdür.

Kendine ait mülkü olduğunu sanan bir insan aslında sahip olduğu mülkün gerçek sahibinin yüce Allah olduğunu bilmelidir. Çünkü Allah kendi mülkü üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunur ve kişiden o mülkü istediği zaman geri alabilir.

Bu sebeple kimse mal ve mülk sahibi olduğu için böbürlenmemeli ve büyüklük taslamamalıdır.

Gözün gördüğü ve görmediği her şey onun mülküdür. Dağlar, denizler ve içindeki tüm canlılar O’nun mülküdür. Evrendeki en ufak parçacıktan en büyük galaksilere kadar her şey O’nundur.

İnsan da yüce Allah’ın mülküdür ve o mülk üzerinde dilediği tasarrufta bulnur. İnsna kendi bedeni üzerinde tasarrufta bulunamaz. Kan akışını durduramaz ve hücrelerinin bölünmesine mani olamaz. Oysa yüce Allah en ufak zerreyi de kontrol eder ve dilediği zaman dilediği tasarrufta bulunabilir. Bu sebeple kişinin sağlığı bir anda elinden gidebilir.

İşte bu sebeple samimi bir mümin etrafına bakıp bu kusursuz düzeni yaratan gerçek mülk sahibi olan yüce Allah’a şükretmelidir. Sonra da dönüp kendi bedenine bakıp bu kusursuz vücudu kendisine bağışladığı için Allah’a şükretmelidir. Unutulmamalıdır ki Allah isteseydi bir insanı taş olarak dahi yaratabilirdi.

​Yüce Allah mülkün ebedi sahibidir ve sonsuza kadar da sahibi olacaktır. O tek kudret sahibidir ve tüm mahlukat sadece O’nun emrindedir.

İşte bu sebeple samimi bir Müslüman mülkün tek sahibi olan yüce Allah’a karşı devamlı şükür içinde olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir