Mümin Olarak Vazifelerimiz

Mümin Olarak Vazifelerimiz Nelerdir? Allah'ın bize buyurduklarını sizler için derledik.

İslamiyet'te yapmamız gerekenler

Paylaş

Mümin Olarak Vazifelerimiz Nelerdir? Allah’ın bize buyurduklarını sizler için derledik.

Allah’ın dini olan İslam inananların yaşam programıdır. Müminlerin derin bir iman ve aşkla hayatlarına uygulamak zorunda oldukları bu ilahi programda belirlenmiş ana unsurları aşağıda açıkladık.

-Yüce Allah’ın koyduğu yasaları içeren Kur’an hayat nizamı olarak kabul edilmelidir.

-Peygamber efendimiz Hz. Muhammed hayat önderi olarak kabul edilmelidir.

-Kalpler, İslam dininin getirdiği prensip ve kurallarla çatışan ve çelişen inançlara, düşüncelere, örf ve geleneklere, kurumlara, sistemlere ve yöneticilere kapalı tutulmalıdır.

-İlim ve irfanı artırmak amacı ile küçük yaşlardan itibaren Allah’ın kitabı okunmalı doğayı, evreni, sanatı, tarihi, ilmi ve fenni ilgilendiren kitaplar okunmalı ve bu yönde eğitim alınarak ilim ve irfan artırılmalıdır.

-Farz namazlar muntazam bir şekilde ve şartlarına uygun olarak kılınmalıdır. Çünkü namaz ibadeti İslam dininin adeta özünü teşkil eder. Müslüman namazla birlikte Allah’ı tasdik eder, gönlünü ona bağlar ve dini yaşama aşkı ve şevki kazanır.

Allah’a Yakın Olmak İçin Ne Yapmalıyız?

İslam dini hakkında derin bilgileri olan ve onu hayatına uygulayan ilim irfan sahipleri ile din âlimleri ile ilişki içinde olunmalı, sohbetler edilmeli, ticaret, sanat, fen ve ilim alanlarında yetkin Müslümanlarla arkadaşlık ve dostluklar kurulmalıdır.

Toplumun çıkarları şahsi menfaatlerin önünde tutulmalı, çevresinde sevilen, saygı duyulan ve sözü dinlenen bir mümin olmaya çalışılmalıdır.

Eğer şartlar oluşursa farz yükümlülükleri arasında yer alan hac görevi mutlaka yerine getirilmelidir.

Zekât muntazam olarak verilmeli ve eğer maddi güç yetiyor ise akrabalar arasından ya da yardıma ihtiyacı olan kadın, yaşlı, çocuk ve öğrencilere Allah rızası için nafaka vermeyi ihmal etmemek gerekir.

Cuma günleri çalışanların Cuma namazına gitmeleri teşvik edilmelidir ve bu yönde telkinlerde bulunmak gerekir.

Allah'ın Yasaları Nelerdir?

Allah’ın Yasaları Nelerdir?

Allah’ın Yasakladıkları

Bilgilinin cahil ile zenginin fakir ile amirin memur ile doktorun hasta ile yardımlaşma içinde olması gerekir ve toplumsal bağ bu sayede güçlendirilmiş olur.

Yanında işçi çalıştıranların mutlaka onlara adil davranması ve hak edişlerini eksiksiz olarak ödemesi gerekir. Çalıştırdığı işçilerin şartlarını olabildiğince yukarıda tutmaya çalışarak ve işçileri memnun ederek şevkle çalışmaları sağlanmalıdır.

Asla arkadan konuşmamalı, gıybet ve dedikodudan kaçınmalı, araştırmadan ve kesin bilgi sahibi olmadan birisi suçlanmamalıdır. Böylece insanlar arası güven duygusu daha da sağlamlaştırılmış olur ve birbirine güvenen bir cemiyet hayatı yaratılmış olur.

Kumar, içki, zina, hile, faiz, sömürü ve karaborsa gibi dinimizce kesin olarak yasaklanmış ve haram kılınmış eylemlerden kaçınmalı ve bu belaya düşürecek ortamlardan uzak durulmalıdır.

Mümin Olarak Vazifelerimiz için yukarıda sıralanan ve daha birçokları yazılabilecek olan vazifeler yerine getirilmedikçe gerçek manada Müslüman olunmayacağı akıldan çıkarılmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir