Müslüman Hayır Yaparak Rahmet Kaynağı Olmalıdır

Yüce Allah’ın dini olan İslam hayrı öneren ve ona yönlendiren yaşam düzeni sunar. Hayır yapılması İslam’ın buyrukları arasındadır.

Hayır müminlerin vazifesidir

Paylaş

Yüce Allah’ın dini olan İslam hayrı öneren ve ona yönlendiren yaşam düzeni sunar. Hayır yapılması İslam’ın buyrukları arasındadır. İyi amel, güzel amel, güzel söz ve davranışlar hayr kapsamındadır.

Yüce Allah hayr yapılmasını Kur’an’da emretmiştir ve hatta “hayrda yarışınız” diyerek müminlerin çokça hayr işlemelerini sağlamıştır.

Hayr bu anlamda müminlerin bir vazifesidir.

Hayır bir muhtaca maddi yardım olabileceği gibi bedeni bir yardım da bir hayr eylemidir. İnsanlara iyi eylemde bulunmak ve kötü işlerden sakınmak bir hayırdır.

Kısaca özetlenecek olunursa cemiyet yaşamına ya da bir bireye yapılan her türlü güzel davranış hayır kapsamındadır ve yüce Allah bu davranışları bir hayr olarak değerlendirir.

Hayır işlemek sadece maddi bir eylem olmadığı için bir toplumun her bireyinin hayır yapması sağlanmış ve hayırdan doğacak sevabı kazanması sağlanmıştır.

Hayır Yapmak İçin Ne Dağıtılır?

Maddi gücü yerinde olan birisi sadaka vererek ya da maddi başka bir yardım yaparak hayr işleyebilir. Ancak bu gücü olmayan maddi bir hayr yapamayacağı için hayrın bu türünden yararlanamaz. Ancak bedeni bir yardım yapabilir, bir tabak yemek verebilir ya da güzel bir söz söyleyebilir ve bu ve buna benzer onlarca davranış Allah katında bir hayır olarak kabul edilir.

Yukarıdan da anlaşılacağı gibi güzel davranışları sadece toplumun bir kısmına değil toplumun çoğunluğuna yayılması İslam’ın yapmak istediğidir.

Hayrın toplumda umumi bir durum oluşturmasını ve tavandan tabana kadar yayılması amaçlanmıştır. Her ferdin kendi imkânlarına göre bir hayr yapabileceği Kur’an’da ve peygamberimizin hadislerinde defalarca belirtilmiştir.

Bazen bir tebessümün bile bir hayır olduğunu belirten dinimiz ne güzel bir dindir. Dolayısı ile en basit davranışa kadar indirilen hayr eylemi bu sayede toplumun her ferdinde uygulanma imkânı bulur.

Toplumumuz hayır kavramından hep maddi bir yardım anlamını çıkarır. Ancak toplumların önemli bir bölümü maddi bir hayr işleyecek durumda değildir. İşte bu nedenle hayır işlemek en basit davranışa kadar indirgenerek her bireyin hayrın mükâfatından yararlanması sağlanmıştır. Allah kullarını işte böyle sever ve onların daima sevap kazanmasına vesileler hazırlar.

Hayır dendiğinde akla gelen ilk eylem belki de sadakadır. Ancak sadaka eylemi sıradan yükümlülükleri de içine alan bir kavramdır ve müminlerin çoğu sadakanın bu sıradan eylemleri kapsadığını bilmez.

Hayır Yapmak Nedir?

Hayır Yapmak Nedir?

Hayır Nasıl Yapılır?

Ailesinin rızkını kazanan bir baba ya da ana bu eylemi ile aslında sadaka işlemektedir ve eşine ve çocuklarına rızık kazandırarak onlara sadaka vermektedir.

Peygamberimizin bu konuda sahih bir hadisi vardır. “Allah’ın rızasını ve lütfedeceği mükâfatı umarak ailesi için yaptığı harcama onun bir sadakasıdır” buyurmuştur.

Bir mümin için hayrın küçük ya da büyüğü yoktur. Çünkü dinimiz yapılan güzel amelleri büyük küçük diye ayırmaz.

Bu sebeple her mümin gücü oranında hayır işlemelidir zira Allah katında her iyilik karşılığını bulacaktır.

Maddi gücü olan birisi bir cami, bir okul, bir kütüphane yaptırarak güzel bir amel işlerken bir başka insan bir yetime bir çift ayakkabı alarak güzel bir amel işler ve belki de Allah katında çok daha kıymetlidir. Hatta ayakkabı alacak gücü olmayan birisi bir yetimin başını okşayıp güzel bir söz söyleyerek bile aslında bir sadaka vermiş olur.

Hayır Yapmak İsteyenler Ne Yapmalı?

Dinimiz öyle güzel bir dindir ve bize bu dini ihsan eden yüce Allah kullarını o kadar çok sever ki, bir müminin yapmayı isteyip yapamadığı güzel bir davranışı bile onun yapılmış hayr hanesine yazar.

İşte bu sebeple yüce Allah müminlerin hayrda yarışmasını istemiştir. Bir toplumda büyük küçük, maddi ya da manevi ne kadar çok hayr yapılırsa o toplumda sosyal sorunlar o kadar azalır, yardımlaşma ve dayanışma ve birlik olma bilinci o ölçüde artar.

Her Müslüman yaşamında müspet olanı ve güzel olanı olabildiğince çok yapmalıdır. Maddi gücü ne olursa olsun, fikri derecesi ne olursa olsun, iktidarı ve kariyeri ne olursa olsun eğer yüreğinde Allah inancı ve imanı var ise hayra yönelmeli ve gönlünü daima hayra açmalıdır. Ferdiyetçi ve bencil bir birey olmamalıdır. Ferdiyetçi ve kendi çıkarını düşünen ve cemiyetçilikten uzak yaşayan birisinin gerçek manada Müslüman olmadığını bize kitabımız söylemektedir.

Dinimiz İslam aslında hayatın tüm sahasını bizlere birer hayr alanı olarak sunmaktadır. Ve yaşamın her alanında güzel davranışlarda bulunarak hayr yapılabileceğini insanlara açıklamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir