Müslümanlıkta Rüşvet Haram mıdır?

Yüce dinimiz İslam faizi, karaborsayı, hileli imalatı yasakladığı gibi rüşvet yolu ile bir kazanç elde edilmesini de kesin olarak yasaklamıştır ve haram kılmıştır.

Paylaş

Müslümanlıkta Rüşvet Haram mıdır? Yüce dinimiz İslam faizi, karaborsayı, hileli imalatı yasakladığı gibi rüşvet yolu ile bir kazanç elde edilmesini de kesin olarak yasaklamıştır ve haram kılmıştır.

Bireyin ve toplumun haklarına açık olarak tecavüz etmek anlamına gelen rüşvet, toplumun genel ahlakını, eşitlik ilkesini, sosyal güveni ve sosyal adaleti temelinden sarsan bir suçtur ve günahı dinimiz açısından çok büyüktür.

Bakara suresinin 188. Ayeti bu konuda açıktır ve rüşvet vermek kesin olarak yasaklanmıştır.

Rüşvet anlam itibari ile bir bireye ya da bir topluluğa ait olan bir hakkın zimmete geçirilmesi olarak ifade edilebilir. Başkalarının hakkına tecavüz manası taşır ve başkalarına ait olan bir hakkın gayri ahlaki bir yoldan ele geçirilmesidir.

Rüşvet vermek değişik yollarla olabilir. Rüşvet veren bunu mal olarak, para olarak, altın olarak ya da rüşveti alana herhangi bir çıkar sağlayarak onlarca değişik yoldan verebilir.

 Müslümanın Rüşvet Alması Ve Vermesi Haram Kılınmıştır

Peygamber efendimiz yöneticilere ve yargı mensuplarına verilecek rüşvete özellikle vurgu yapmış ve verilen rüşvetin her çeşidinin haram olduğunu bildirmiştir. Rüşveti alanın da verenin de yerinin cehennem olduğunu söylemiştir.

Ancak böyle olmasına karşın Müslüman olmayan ülkeler bir yana Müslüman olan ülkeler de bile rüşvet illeti çok eski çağlardan beri devam edegelmiştir. Bu zillet toplumdan bir türlü uzaklaştırılamamıştır. Öylesine bir duruma gelinmiştir ki artık rüşvet almak ya da vermek sıradan bir iş, basit bir eylem gibi algılanır olmuştur. Ne alan ne de veren bu konuda bir suçluluk hissetmez olmuşlardır. Elbette insanların ve doğal olarak toplumun bu aşamaya gelmesi büyük sonuçlar doğurur.

Rüşvet belasının sosyal bir hastalık olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İçselleştirilmiştir ve asla kişileri rahatsız etmez bir hal almıştır.

İman ve ahlak zaafından kaynaklanan rüşvet belasından kurtulmanın yolu ahlak açısından bilinçlenmek ve elbette İslam dininin gerektirdiği gibi yaşamayı başarmaktan geçer.

Rüşvetin sosyal adaletsizliğe yol açtığı kesindir. İman ve ahlak zaafının bir sonucu olduğunu bilmek gerekir. Açık bir yasaklanma ile lanetlenmiş bu beladan uzak durmak bir müminin vazifesidir

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir