Namaz Kılmanın Hikmeti Nedir?

Namaz Kılmanın Hikmeti Nedir? İslam dininin esası, insanın hayatını bütünüyle kuşatması, insanı yönlendirmesi ve Allah’ın nizamını içermesidir.

Namaz Kılmanın Hikmeti Nedir

Paylaş

Namaz Kılmanın Hikmeti Nedir? İslam dininin esası, insanın hayatını bütünüyle kuşatması, insanı yönlendirmesi ve Allah’ın nizamını içermesidir. Bu yüce din bu sebeple insanlara birtakım vazifeler yüklemiştir. Bu vazifelerden birisi ve belki de ilk sırada geleni namaz ibadetidir. Aşağıda namaz hakkında açıklayıcı bilgiler ve içerdiği hikmetler açıklanmıştır.

Namaz Kılmanın Hikmeti Nedir?

Yüce Allah Namaz Kılınmasını Kur’an-ı Kerim de Açıkça Buyurmuştur

Allah kitabında müminlere namaz kılınması gerektiğini ve bunun bir farz olduğunu açıkça beyan etmiştir. Namazın nasıl kılınacağını ise bize peygamber efendimiz göstermiştir. Hz. Muhammed (S.A.V) namaza sarılmamızı ve namaza önem vermemizi bizlere öğütlemiştir. Namazın bedendeki baş gibi olduğunu da yine peygamberimiz sahabeye söylemiştir.

Yüce kitabımızda çok defa tekrarlanan namaz yükümlülüğü, erkek, kadın, genç, ihtiyar, zengin, fakir ve hatta peygamberimize dahi namaz farz kılınmıştır. Kulu Allah’a bağlayan ve ona en yakın olunan an ve zaman namaz kılınan andır. Hakkı ile şuurlu bir biçimde eda edilen namaz ibadetinde insan gerçekten Allah’a çok yakın olduğunu hisseder ve Allah’ın varlığını tüm zerrelerinde hisseder.

Allah’a olan imanın belgesi ve delili olan namaz insana İslam dinini yaşama gücü kazandırır.

İnsana sadece Allah’ın buyrukları doğrultusunda dünya hayatını yaşamayı, Hz. peygamberi önder edinme bilincini kazandırır ve mümine hayat disiplini veren adeta bir eğitim programıdır.

Gün ilk ışıkları ile birlikte Allah’a yönelerek başlar ve gene Allah’a yönelerek biter ve bunu insana kazandıran namaz ibadetidir.

Sabah namazı ile birlikte kul Allah’a yönelerek taze ve yeni bir güne merhaba der ve Yatsı namazı ile birlikte yine yüce Allah’a yönelerek adeta günü tamamlar ve bu şekilde mümin hayatını belli bir disiplin altına almış olur.

İnsana yücelmenin kapılarını açan en önemli ibadet namazdır. Çünkü namaz kılan mümin günde beş defa Allah’ın huzuruna çıkar ve adeta onunla konuşur haldedir. Okunan ayetlerle Allah’a yöneliş vardır, dua vardır ve sadece tek yaratıcının Allah olduğu bilinci vardır.

Namazı gerçek şuur ve bilinç ile kılan bir Müslüman kendisi için hayatı basitlikten ve faziletsizlikten, gereksiz ve anlamsız heyecanlardan kurtarır ve uzak durur ve diğer taraftan kişiye ölümsüz hedeflere yönelten bir enerji kaynağı verir.

İslamiyet’te Namaz Kılmak

Kılınan namazların her rekatında okunan Fatiha suresi ile mümin kişi artık bu hayatı Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda yaşayacağına dair söz verir. Ve elbette bu ancak namazı gerçek bir bilinç, şuur ve içselleştirerek kılanların idrak edeceği bir gerçektir.

Bu nedenle namazı bir bedensel hareket olmaktan çıkarıp tamamı ile namazın içine girip bir anlamda taransa geçip namaz süresi boyunca kişi adeta Allah ile konuşur halde olmalı ve o bilinçle namazı eda etmelidir. Namazını bu halde kılan bir kişinin bu dünya hayatı içerisinde artık Allah’ın emirlerini ve yasaklarını çiğnemesi söz konusu olamaz.

İşte, bu sebepledir ki Allah namaz ibadetinin maddi ve manevi tüm kötülüklere kapıları kapatan bir güç olduğunu ve ahlaksızlıklara karşı koruyucu bir kalkan olduğunu bizlere Kur’an-ı Kerim de sunar. Ankebut suresi 45. ayet bunu açıkça bize bildirmektedir. Bu ayet bize namazı kılmamızı, namazın tüm kötülüklerden ve çirkinliklerden insanı koruduğunu söyler ve Allah’ı anmanın en büyük ibadet olduğunu bize bildirir.

Namaz Sadece Bireyi Değil Toplumları Da Aynı Çizgiye Getirir

Sadece mümini değil cemiyetleri ve toplumları da İslami doğrultuda aynı safta tutar. İnsanları rengine, ırkına, sosyal sınıfa ve diline göre ayırt etmeden herkesi aynı potada eriten bir ibadettir. Herkes namaz esnasında aynı mekân içerisinde ve Allah’ın huzurundadır ve orada hiçbir ayırım yoktur. Ne sınıf farkı, ne renk, ne de dil farkı söz konusudur.

Her yaş gurubundan, her sınıftan, her kültür ve eğitim seviyesinden yüz binlerce, milyonlarca insan vakit namazlarında, Cuma ve bayram namazlarında aynı safta yer tutarlar. O esnada insanlar omuz omuzadır ve gönül gönüledir. Ve o esnada Yüce Allah her kula aynı mesafededir.

Namaz ibadeti, İslam kalesini oluşturan beş ana unsurdan birisidir. Namazsız Müslümanlık eksiktir ve asla tam olarak yaşanamaz. Bu sebeple her Müslüman emrolunan namaz ibadetini yerine getirmeli ve anlayarak ve yüksek huşu içinde namazını kılmalıdır. Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde bu konuya çok net parmak basmıştır. Ve “Müslümanla münafıklar arasındaki en belirgin fark namaz ibadetidir” demiştir.

Bir kişi ne kadar namazsız bir hayat yaşıyor ise yüce Allah’tan o derece uzak bir hayatı yaşıyor demektir. Cehennem azabına o derece yakın, hayatın hazırladığı tuzaklara düşmeye o derece meyilli demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir