Namaz Surelerinin Önemi Nedir?

Namaz Surelerinin Önemi Nedir? Namaz insanı, dindarı yani mümini Allah'a yaklaştıran hem bedenen hem de ruhen ortaya koyulan bir çabadır, borçtur, teşekkürdür.

Namaz Surelerinin Önemi Nedir

Paylaş

Namaz Surelerinin Önemi Nedir? Namaz insanı, dindarı yani mümini Allah‘a yaklaştıran hem bedenen hem de ruhen ortaya koyulan bir çabadır, borçtur, teşekkürdür. Namaz bir duadır. İslam için “Namaz dinin direğidir” buyruğu üzere şiar edinilen bu ibadette belli başlı sureler ve dualar okunmaktadır. Bu surelerin teşekkür ederken Allah‘a yaklaşmak isteyen kulun Allah‘ı onun sözleriyle yüceltmenin güzel bir örneğidir.

Namaz Surelerinin Önemi Nedir?

Fatiha Suresi

Fatiha suresi her vakit namazın her rekatında okunur. Fatiha suresinin anlamına bakacak olursak, ilk ayette “hamd” şükür, teşekkür sadece Allah’adır, alemlerin rabbi olan Allah‘adır.

Allah rahman merhamettir, rahim bağışlayandır. Din yani hesap gününün sahibidir. Önce bu şekilde Allah’ı üstün sıfatlarından dolayı hatırlayıp daha sonra kendisinden isteklerde bulunulur.

Aynı şekilde Fatiha suresinin son ayetlerine bakacak olursak “Yalnızca Allah’a ibadet edileceği vurgulanıyor ve kendilerini yoldan sapmışların, sapıkların yoluna veya gazaba uğrayanların yoluna değil, gidecekleri yere değil, sadece kendisine nimet verdiklerine yani şükrü bilenlerin yoluna, yani doğru yola iletmesi dilenmektedir.” Yani buradan da anlaşılacağı üzere dindar kişi namaz sureleri aracılığıyla hem namazın sadece şekilsel bir ibadet olması düşüncesine kapılmaktan kurtulur hem de manevi bir bağ oluşur yaratıcıyla aralarında.

İslam Dini Maneviyata Önem verir

Nasıl ki bir insanla iletişim kurarken sadece beden dili jest-mimik işe yaramıyorsa bir nevi durgunluk anlamsızlık bir sadelik katıyorsa aynı durumda namaz ve sureler arasında geçerlidir. Namazı sadece şekilsel yani eğilmekten kalkmaktan ibaret düşünürsek yanılırız. Bu din sadece görsel bir din değil aynı zamanda maneviyata önem veren bir dindir. Namaz sureleri Allah ile mümin arasında bir bağdır. İnsanı düşündüren, tefekküre iten, rahatlatan bir ibadet olan namaz kendi içinde de büyük bir mahiyete sahiptir. Namazı namaz yapan içerisinde okunan gerek dualar gerekse surelerdir. Namazı manasıyla kılmak sureleri bilmekten geçer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir