Nur Suresinin Mesajları

Nur Suresinin Mesajları: Mushaf’ta 24. Suredir ve adını “ilahi ışık” anlamına gelen “nur” kelimesinden alır.

Nur Suresinin Mesajları

Paylaş

Nur Suresinin Mesajları: Mushaf’ta 24. Suredir ve adını “ilahi ışık” anlamına gelen “nur” kelimesinden alır. Bu sure Kur’an’ı Kerim neslinin ilk temsilcilerinden itibaren bu ad ile anılmıştır.

Nur suresi Medine de nazil olmuştur ve parça parça inmiştir. Çünkü sure tek bir konuyu içermez ve farklı farklı konuları kapsar. 64 ayetten oluşan bir suredir ve 35. Ayetteki nur kelimesinden adını almıştır. Zina ile ilgili ayetleri hicretin 3. Yılında, Hz. Ayşe’ye yapılan iftiralara değinen ayetler ise 5. Yılda nazil olmuştur. Ancak surenin tamamının kaç yılda indiği ve hangi yılda tamamlandığını tespit etmek güçtür.

Nur Suresi Arapça

Nur Suresi Arapça

Kur’an surelerinin ayetleri indirilirken bazı sureler aynı dönem içinde indirilmiştir. Buna en açık örnek. Bakara suresidir ve Kur’an’ın en uzun suresidir. Ve tamamının inmesi yıllar almıştır. Elbette bu surenin ayetleri inerken arada başka başka surelerin de ayetleri indirilmiştir. Özellikle uzun sureler tek seferde indirilmemiş ve zaman yayılmıştır. Elbette zamana yayıldığı için arada başka surelerin ayetleri de nazil olmuştur.

Nur Suresi Anlamı

Nur Suresi Türkçe Anlamı

Nur Suresi Türkçe Anlamı

Nur suresi ile Nisa suresi aynı zamanda nazil olmaya başlamış surelerdir. Ve bu iki surenin birbirine benzeyen yanlarından birisi her iki surede de zina konusunun ele alınmış olmasıdır. Nur suresindeki zina ilgili ayetler neden Nisa suresine yerleştirilmemiş ya da neden Nisa suresindeki zina ile ilgili ayetler Nur suresine yerleştirilmemiştir gibi bir soru elbette akla gelebilir. Bu sorunun kanaatimizce cevabı şöyledir: Nur suresindeki zina ile ilgili ayetler peygamberin yakın çevresine ve Müslümanlara atılan iftirayı konu edinirken, Nisa suresindeki zina ayetleri ise genel zina konularını ele almaktadır.

Nur Suresinin Mesajları; Bu sure insanın tabiatını ve insanlar arası ilişkileri ve özellikle de kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi aydınlatan sure olma özelliğini taşır. İnsana ait kimliğin bir parçası olan cinselliğin istismar edilmeden yaşanması gerektiğini belirleyen bir suredir ve cinsellik hakkında ahlaki kurallar belirler. Erkek ve kadın arasındaki ilişkiyi olması gereken zemine oturtan bir suredir. Bu konuda sınırları belirleyen ve bu sınırları aşanlara uygulanacak olan müeyyidelerin belirlendiği bir suredir. Bu sure kadının kişiliğini dişiliğinin önüne geçiren sure olma özelliğini de taşır ve erkekler tarafından istismar edilmemesi gerektiğini vurgular. Kadının bedeninin kamuya açılmaması gerektiğini söyler ve bunu kesin olarak yasaklar. Burada amaç başta kadın olmak üzere insanın haysiyetini ve şahsiyetini korumaktır. Toplumda sağlıklı bir ilişki kurulabilmesinin yani sağlıklı bir toplumsal ilişki sağlanabilmesinin yolunun bireyler arasında kurulan sağlıklı ilişkilerden geçtiği anlatılmak istenmiştir.

Bize göre bu surenin zirve ayeti sureye adını veren 35. Ayettir. Bu ayet sembolizmin muhteşem örneklerini içerir. Bu ayetle rahmeti sonsuz olan yüce Allah adeta gönülleri doldurmaktadır. Nur Suresinin Mesajları’nı özetleyecek olursak elbette ki bu insanın akıl kapasitesi, iman, takva, bilgi, hikmet, gayret gibi değerleriyle doğrudan ilişkilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir