Şiilik Mezhebi Nedir?

Şiilik Mezhebi Nedir? İsmi nereden gelmektedir? bu yazıyı Şiilik mezhebi için derledik.

İslamda Şiilik Mezhebi Nasıldır

Paylaş

Şiilik Mezhebi Nedir? İsmi nereden gelmektedir? bu yazıyı Şiilik mezhebi için derledik.

Şiilik veya diğer bir adıyla Şia terimi Arapça bir terim olup ve taraftar anlamı taşımaktadır. Dünyada en fazla nüfusa sahip olan mezhep olarak da bilinen Şiilik mezhebi almış olduğu bu ismi ise, peygamber efendimizin yakın arkadaşlarından olan hazreti Osman’nın şehit edilmesi sürecinden bir müddet sonrasında hazreti Ali ve hazreti Muaviye arasında meydana gelen hilafet probleminde her iki tarafın kendisini ifade etmesi açısından kullanılmış bir terimdir. İslami inanış bakımından bazı konularda diğer mezheplerden farklılık gösteren Şiilik mezhebi başta İran ülkesinde olmak üzere birçok Arap ülkelerinde oldukça yaygın olmaktadır.

Şiilik Mezhebinde İslam Fıkıh İnancı İse Şu Şekildedir;

Şiilik mezhebi tavhid olarak Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaktadır.

Nübüvvet olarak da peygambere inanmaktadır.

Şiilik mezhebi mead olarak ahiretin varlığına ve insanların yeniden dirilerek mahşer meydanında hesap vereceğine inanmaktadır.

Şiilik mezhebi adalet olarak da Yüce Allah’ın hiç bir kuluna karşı zulüm göstermeyeceğine inanmaktadır.

Şiilik mezhebi imamet olarak da 12 imama inanmakta ve saygı göstermektedir.

Şiilik Mezhebinde İslam Dininin Şartları İse Şu Şekildedir;

Şiilik Mezhebi Nedir? (Şartları) Hanefilik, Şafilik ve diğer ekli sünnet mezheplerinde olduğu gibi Şiilik mezhebi namaz kılmak bulunmaktadır.

Şiilik mezhebi zekat vermeyi kabul etmektedir.

Şiilik mezhebi hac ibadetini kabul etmektedir.

Şiilik mezhebi humus ve İslam yolunda cihat etmeyi emretmektedir.

Şiilik mezhebinde de iyiliği emredip, kötülükten sakındırmak inancı bulunmaktadır.

Şiilik mezhebinde ekli beyte ve dostlarına dost olmak, ehli beyte düşman olanlardan uzak durmak ve buğz etmek inancı bulunmaktadır.

Şiilik Mezhebi İle Sünnilik Mezhebi Arasında Ne Gibi Farklılıklar Bulunmaktadır?

Çoğunlukla Sünnilik mezhebi ile karıştırılsa da Şiilik mezhebi ile Sünnilik mezhebi arasında özellikle de politik açıdan bazı farklılıklar söz konusu olmaktadır. Temel inanışlar bakımından hemen hemen aynı niteliklere sahip olan Şiilik mezhebi ile Sünnilik mezhebi arasında yüzyıllar boyunca etkisini devam ettiren politik farklılıklar beraberinde dini açıdan farklılıklar meydana gelmesine zemin hazırlamıştır.

Politik bakımdan birbirinden ayrı düşen Şiilik mezhebi ile Sünnilik mezhebi bugünkü müslüman ülkeler arasında özellikle de İran ülkesi ile Suudi Arabistan ülkesi arasında çekişmelerin meydana gelmesine neden olmuştur. Bu duruma ek olarak ayrıca günümüz mezhepsel tartışma ve kavgaların en fazla meydana geldiği ülkeler arasında ise, Yemen, Suriye ve Irak ülkesi gelmektedir. Tarihten günümüze dek İslam inanış esaslarında katı kurallara da sahip olan Şiilik mezhebi, bu nedenle de günümüz İslam toplumları tarafından dahi zaman zaman tepki gösterilmesi söz konusu olabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir