Sünnetullah Kavramı Nedir?

Sünnetullah Ne Demektir

Paylaş

Sünnetullah Kavramı Nedir? Yüce Allah’ın sünneti anlamına gelen bu kelime Cenab-ı Hakkın evreni idare etmedeki güç ve kudreti anlamında kullanılmaktadır. Bu kelimeyi kısaca tabiat kanunları şeklinde de ifade etmek mümkündür.

Sünnetullah asla değiştirilemez bir gerçektir ve kader denen gerçek aslında sünnetullahtır. Bu amaçla sünnetullah ile kader aynı kavramlardır. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; yağmurun yağması bir sünnetullahtır. Allah’ın koyduğu ve asla değiştirilemez olan tabiat kanunları gereği yağmur yağar ve yağmurun yağması önlenemez ve bu tabiat kanunu değiştirilemez. Buradan hareketle günün bir saatinde yağmur yağması bir kaderdir. Ve bu kader asla değiştirilemez. Bir başka örnek ise deprem hadisesinden vermek isteriz. Deprem asla değiştirilemez ve müdahale edilemez bir gerçektir. Yer altındaki tabakanın hareket etmesi sonucunda fizik kanunları gereği bir enerji birikmesi olur ve bu enerji bu tabakanın kırılması sonucu açığa çıkar. Bir kalemi bükmek gibi düşünülebilir. Bir süre sonra bükülen kalem kırılır ve ortaya bir enerji çıkar. İşte deprem oluşumu da buna benzer ve deprem denilen şey açığa çıkan enerjidir. Bu enerji öylesine güçlüdür ki çok büyük yıkımlara neden olur. İşte bu depremin yılın bir ayının bir gününde ve belli bir dakikası içinde olması bir fizik kanunu gereğidir ve bu bir sünnetullah yani kaderdir.

Kader Aslında Sünnetullahtır

Sünnetullah Kavramı Nedir? Fatır suresi 43. ayette yüce Allah şöyle buyurmuştur; “Allah’ın sünnetinde ne bir değişim ne de bir sapma bulunur” Bu ayet yukarıda açıkladığımız gerçeği net olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca bu gerçeği ortaya koyan ve ifade eden başka ayetler de mevcuttur.

Yüce Allah kainatta olan en ufak hareketi dahi kontrol eden güçtür. Elbette bu hareketler Allah’ın maddeye hükmetmesi ve daha başlangıç aşamasında ona bir kabiliyet vermesi neticesinde olur. Allah tüm yasaları koymuş ve bu yasalar çerçevesinde canlı ve cansız olan tüm yaratılmışlar varlıklarını sürdürmektedirler. Bu yasaların dışına çıkmak yaratılmışlar için söz konusu değildir çünkü kanun bunu gerektirmektedir ve bu kanunların hiçbiri mantık dışı değildir. Suya atılan bir taşın batması akla ve mantığa aykırı değildir ve bu batış Allah’ın koyduğu fiziki kanunlar neticesinde olur. Çünkü taşın öz ağırlığı sudan daha ağırdır ve atılan taş doğal olarak batar.

Bitkilerin oksijen açığa çıkarması bir kimyevi kanundur ve bu da değiştirilemez. Bitkiler güneş ışığı sayesinde fotosentez yaparlar ve gün ışığı ile birlikte dışarıya oksijen verirler. Bu oksijen sayesinde tüm canlılar yaşamlarını sürdürürler. Bu bir kimyevi işlem sonunda gerçekleşir ve bu da Allah’ın sünnetullahı yani koyduğu yasalar çerçevesinde gerçekleşir.

Sünnetullah Değiştirilemez

Sünnetullah Değiştirilemez

Ne İse Odur, Değiştirilemez

Elbette bunların yanında değişmez bir başka sünnetullah ise ahlaki yasalardır ve bunlar da değiştirilemez ve yanlışlığı öne sürülemez. Suçsuz bir insanı öldürmek ya da hırsızlık yapmakta değişmez bir kanundur ve dünyanın her yerinde bu ahlaki kural aynı derecede kötü bir davranış olarak kabul edilir. İnsanlara verilen bu ahlaki bilinç Allah’ın değişmez kanunudur. Hırsızlık nasıl burada bir suç ve kötü bir ahlaki davranış ise dünyanın bir başka ülkesi ve bir başka toplumunda da aynı derecede kötü bir davranıştır. Çünkü Allah’ın bu ahlaki bilinci insana doğuştan yerleştirilmiştir ve bu tarz davranışların yanlışlığını bilir.

Sünnetullah Kavramı Nedir? Kısaca tekrar ifade etmek gerekirse, sünnetullah denilen kavram Allah’ın koyduğu tabiat kanunları ve ahlaki kanunlarıdır ve asla yanlışlığı söylenemez ve değiştirilemez. Kader diye bilinen kavram (ki çoğu zaman yanlış bilinir ve ifade edilir) sünetullah ile doğrudan ilşkilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir