Zilzal Suresi Hakkında Genel Bilgiler

Zilzal Suresi Hakkında Genel Bilgiler: Sure adını ilk ayette geçen ve deprem manasına gelen kelimeden alır.

Zilzal Suresi Arapça

Paylaş

Zilzal Suresi Hakkında Genel Bilgiler: Sure adını ilk ayette geçen ve deprem manasına gelen kelimeden alır. Mushaflarda zelzele suresi ya da zilzal suresi diye adlandırılır. Tirmizi ve Buhari’nin rivayetlerine bakılacak olursa sahabenin sureye “iza zilzulet” dediği anlaşılmaktadır.

Bu sure Mekke’de nazil olan surelerdendir. Konusu ve üslubuna bakıldığında Mekki sure olduğuna dair ciddi emareler taşır. Surede bütün olarak ahiret konusu anlatılmaktadır.

Zilzal suresinin iniş tarihini tam olarak bilmek elbette imkânsızdır ancak efendimizin peygamberliğinin 4. yılı içerisinde indiğine dair bir çıkarım yapılabilmektedir. Sure genel olarak 9 ayet olarak kabul edilmektedir. Ancak Küfe okuluna göre 6 ve 7. Ayetler tek ayet olarak kabul edilir ve onlara göre sure 8 ayetten oluşmaktadır. Bu bir sorun teşkil etmez. Metin aynı metindir sadece bir ayeti kimileri iki ayet olarak kimileri ise tek ayet olarak kabul ederler ve mesele sadece bundan ibarettir.

Zilzal Suresi Okunuşu ve Anlamı

Zilzal Suresi Okunuşu ve Anlamı

Zilzal Suresinin Konusu

Zilzal Suresi Hakkında Genel Bilgiler: Ahiret hayatı ve ilahi hakkaniyetin tecelli konusu surede işlenmiştir. Zımni olarak surenin mesajı şu şekildedir: “Ey insanoğlu; hiçbir şeyi Allah’tan gizleyemezsin. Dünyanın içini dışına çevirecek ve onu paramparça edecek olan Allah’ı asla atlatamazsın. Dünyayı konuşturup gerçeği söylemesini sağlayan Allah’ın kudretini iyi düşün. Eğer bunu düşünecek olursan şu hakikati de anlayacaksın: Kim zerre kadar küçük bir iyilik dahi yapsa onu görecektir, kim de zerre kadar küçük bir kötülük yapsa onu da görecektir.”

Zilzal suresi çok kısa olmasına ve veciz olmasına rağmen 8 ayetinin her biri bir vurgu barındırır. İşte bu ifade biçimi Kur’an’ın hayretler içinde bırakıcı belagatinin bir örneğidir.

Yüce Allah kulunun hidayete ermesi için beşer dilinin bütün imkânlarını özellikle bu tarz ayetlerde kullanmıştır ve hem o dönem insanları için ve hem de bu dönem insanları için ayet aynı güzelliği ve çarpıcılığı içerir ve orijinalinin okunuşunda kulakta bambaşka bir lezzet bırakır.

Böylesine güzellikteki bir ilahi mesaj karşısında biz kullara düşen tek şey; rahmet ve merhameti sonsuz olan ve güç ve kudretin tek sahibi olan yüce Allah’a sığınmaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir