Zina Etmek İlahi Bir Yasaktır

 Zina Etmek İlahi Bir Yasaktır. Zina dinimizce neden haram kırılmıştır? gibi bir çok soruya bu makalemizde cevap veriyoruz.

Zina yapmanın cezası

Paylaş

 Zina Etmek İlahi Bir Yasaktır. Zina dinimizce neden haram kırılmıştır? gibi bir çok soruya bu makalemizde cevap veriyoruz.

Allah’ın dini İslam emir ve yasakların yer aldığı ilahi bir manzumedir. Bu yasaklardan birisi de zinadır. Evlilik birliği olmaksızın cinsi münasebette bulunmak erkek ve kadına yasaklanmıştır. Zinanın çok büyük bir günah olduğu Kur’an’da açık olarak belirtilmiştir ve peygamber efendimizin hadisleri ile de pekiştirilmiştir.

Toplumun en temel kurumu olan evliliğin düşmanı bir eylem olduğu çok açıktır. Evlilik kurumunu temelden sarsan bir günahtır. Ayrıca neslin devamını ve bakasını engelleyen ve imanı zedeleyen bir eylemdir.

Zinanın Hayatımıza Etkisi

Zina, aile kurma isteğini azaltır ya da geciktirir, kurulmuş olan aile müessesesini de temelden sarsar. Toplumun temel taşı olan aile kurumunun temellerine dinamit koyar.

Kadın ticaretini daha da körükleyen ve kadının bir meta haline getirilmesinin temel kaynağıdır ve bu sayede toplumda fuhşun artmasına sebep olur.

Anne ve baba birlikteliğinin olmadığı çocukların doğmasına ve bu çocukların ilerde mutsuz ve topluma sorun haline gelen bireyler olmasının kapısını aralar.

Zina cürmünü işleyen kişilerin ya da ailelerinin kavgalarına ve hatta cinayetlere yol açar.

Frengi, bel soğukluğu ve AIDS gibi hastalıkların yaygınlaşmasına sebep olur.

Zina işleyen bir erkeğin ailesinin rızkını başka yerlere harcamasına sebep olur.

 Zina Etmek İlahi Bir Yasaktır çünkü toplumu temelden sarsan ve yıkıma sebep olan büyük günahlardandır.

Aziz peygamberimiz zina illetinin fenalığını ve günahını birçok hadiste belirtmiştir. Bir hadisinde yüce peygamberimiz “bir toplumda faiz ve zina eylemleri açık olarak yapıldığında o toplum Allah’ın gazabını üzerine çekmiş olur” buyurmuştur.

Zinaya Yaklaşmayın

Zinaya Yaklaşmayın

Zina Haram Mıdır?

Aileyi ve toplumu temellerinden sarsan zina çok büyük haram ve günah olduğu için Kur’an’da öğütler şeklinde değil kesin bir ifade ile yasaklanmış ve haram kılınmıştır. Zina için hem dünyada ve hem de ahirette cezasının olacağını açık olarak tebliğ edilmiştir.

Yüce Allah bir ayetinde zinanın ne denli büyük günah olduğunu, Allah’tan başka bir güce tapınma ifadesinin geçtiği bir ayetinde bu günaha yer vererek belirtmiştir. “ Her kim Allah’tan başkasını ilah edinir ve ona yakarırsa, haksız yere bir cana kıyarsa ve zina yaparsa günahlarının cezasını bulur. Kıyamet gününde onun azabı kat kat çoğaltılır ve o azapla aşağılanmış şekilde kalır” ayeti zina günahının vahametini bizlere açık olarak göstermektedir.

Zina eylemleri arasında da elbette derece farkı vardır. Çünkü doğurduğu sonuçlar birbirlerinden çok farklı ve çok daha vahim olduğu için ağır zina günahları da mevcuttur.

Ebediyen evlilik yapılamayacak kişilerle yapılan zina bu günahın en büyüğüdür. Kız kardeşle, teyze ve hala ile ya da teyzenin ve halanın yeğeni ile kız kardeşin abisi ya da erkek kardeşi ile yaptığı zina çok büyük günahlardandır. Amcanın ya da dayının yeğeni ile yaptığı zina da aynı derecede çok büyük bir günahtır.

Zinadan Uzak Durulmalı

Toplumu temelinden zedeleyen ve aileleri çökerten bu zina illetinden uzak durmak, zinaya götürecek ortamlardan ve eylemlerden uzak durmaktan geçer. Kişi kendisini zinaya götürecek ortamları iyi bilmeli ve olabildiğince bu alanlarda bulunmamalıdır. Kendisine haram olana bakmaktan gözlerini kaçırmalıdır. Özellikle internetin insan hayatına girmesi dolayısı ile zina eylemlerinde ciddi artış olduğunu istatistikler ortaya koymaktadır. Zinanın günahını daha iyi kavramak ve Allah’ın bu konuda ne dediğini çok daha iyi anlamak için insanları Kur’an okumaya teşvik etmek gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir